İzmir'de 6 milyon TL'ye icradan satılık 11 gayrimenkul!

İzmir'de 6 milyon TL'ye icradan satılık 11 gayrimenkul! İzmir'de 6 milyon TL'ye icradan satılık 11 gayrimenkul!

İzmir İli, Bayraklı ve Bornova İlçeleri'nde yer alan 11 adet gayrimenkul toplamda 6 milyon 141 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 
İzmir İli, Bayraklı ve Bornova İlçeleri'nde bulunan 11 adet gayrimenkul toplamda 6 milyon 141 bin TL bedel ile icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkullerin ilk ihale tarihi 23 Mart 2018 olarak belirlendi. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :  İzmir  İl, Bayraklı İlçe, 256 Ada, 47 Parsel, Osmangazi mah. Arsa nitelikli olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi raporuna göre; taşınmazın 567/6 sokak güneyinde 557 sokağa cepheli olup cepheli olduğu yolların büyük ölçüde açılmış ve asfalt yol kaplamasının yapılmış olduğu, keşif esnasında taşınmazın boş arsa vasıflı olarak üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyetin yürütülmediği, civarda sekiz katlı konut tıpında apartmanların mevcut olduğu, mevcut yapılaşmanın ihtiyacını karşılayacak düzeyde yol altyapı ve çevre düzenlemesinin tamamlanmış durumda olduğu, topoğrafik yapısının düz ve inşaat yapımına uygün olduğu tespit edilerek bildirilmiştir.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL
1. Satış Günü : 23/03/2018 günü 15:05 - 15:15 arası
2. Satış Günü : 25/04/2018 günü 15:05 - 15:15 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, 256 Ada, 79 Parsel, Osmangazi mah. Arsa nitelikli olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu alınan rapora göre; taşınmazın batısında 567/8 sokak, kuzeyinde 567 sokağa cepheli olup, bulunduğu yolların açılmış, asfalt / kilitli parke taş yol kaplamasının yapılmış olduğu, keşif esnasında taşınmazın boş durumda ve üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyet yürütülmediği, sivarında 8 katlı katlı konut tıpında apartmanların mevcut olduğu, mevcut yapılaşmanın ihtiyacını karşılayacak düzeyde yol altyapı ve çevre düzenlemesinin tamamlanmış durumda olduğu, topoğrafik yapısının düz ve inşaat yapımına uygün olduğu tespit edilerek bildirilmiştir.

Kıymeti : 431.000,00 TL
1. Satış Günü : 23/03/2018 günü 15:30 - 15:40 arası
2. Satış Günü : 25/04/2018 günü 15:30 - 15:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, 256 Ada, 78 Parsel, Osmangazi mah. Zemin kat, 30 nolu bağımsız bölümde dükkan nitelikli olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu alınan raporu göre; taşınmazın bulunduğu apartmanın doğu cephesinde kaldığı, 567 sokağa ve doğudaki otoparka cepheli olup girişi 567 sokağa cepheli kısımdan sağlandığı, cephesi camekanlı demir malzemeli olup önünde file kepenk bulunduğu, söz konusu taşınmaza girilemediğinden içinden ölçü alma imkanı bulunmamakla birlikte söz konusu taşınmazla ilgili olarak İzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/39 esas sayılı dosyasında 11/09/2014 tarihli bilirkişi raporuna göre " yer döşemesinin kısmen karo, kısmen plastik kaplama, duvarların plastik boyalı olduğu,, Bayraklı Belediyesinde dosya üzerinde yapılan incelemede söz konusu dükkanın 72 m2 alanlı, içinde wc-lavabo olduğu" tespit edilmiştir.

Kıymeti : 115.000,00 TL
1. Satış Günü : 27/03/2018 günü 15:25 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 24/04/2018 günü 15:25 - 15:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, 256 Ada, 78 Parsel, Osmangazi mah. Zemin kat, 31 nolu bağımsız bölümde dükkan nitelikli olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu alınan raporu göre; taşınmazın bulunduğu apartmanıngüneyinde ve 567/3 sokağa cepheli olduğu, cephesinde camekanlı demir malzemeli olup önünde file kepenk bulunduğu, söz konusu taşınmaza girilemediğinden içinden ölçü alma imkanı bulunmamakla birlikte söz konusu taşınmazla ilgili olarak İzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/39 esas sayılı dosyasında 11/09/2014 tarihli bilirkişi raporuna göre " yer döşemesinin kısmen karo, kısmen plastik kaplama, duvarların plastik boyalı olduğu,, Bayraklı Belediyesinde dosya üzerinde yapılan incelemede söz konusu dükkanın 107 m2 alanlı, projesinde wc-lavabo olduğu ancak mahallinde bulunmadığı" tespit edilmiştir.

Kıymeti : 140.000,00 TL
1. Satış Günü : 27/03/2018 günü 15:50 - 16:00 arası
2. Satış Günü : 24/04/2018 günü 15:50 - 16:00 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR


5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, 256 Ada, 78 Parsel, Osmangazi mah. Zemin kat, 29 nolu bağımsız bölümde dükkan nitelikli olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu alınan raporu göre;taşınmazın bulunduğu apartmanın kuzeyinde ve 567 sokağa cepheli olduğu, cephesinde camekanlı demir malzemeli olup önünde file kepenk bulunduğu, söz konusu taşınmaza girilemediğinden içinden ölçü alma imkanı bulunmamakla birlikte söz konusu taşınmazla ilgili olarak İzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/39 esas sayılı dosyasında 11/09/2014 tarihli bilirkişi raporuna göre "Bayraklı Belediyesinde dosya üzerinde yapılan incelemede söz konusu dükkanın 107 m2 alanlı,içinde wc-lavabo olduğu" tespit edilmiştir.

Kıymeti : 180.000,00 TL
1. Satış Günü : 28/03/2018 günü 14:50 - 15:00 arası
2. Satış Günü : 26/04/2018 günü 14:50 - 15:00 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

6 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, 256 Ada, 77 Parsel, Osmangazi mah. B Blok Zemin kat (102/A kapı no) 23 nolu bağımsız bölümde dükkan nitelikli olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu alınan rapora göre; keşif esnasında kapalı olması nedeniyle bağımsız bölüm camekanlardan görüldüğü kadarıyla incelenmekle ana taşınmazın kuzeyinde, Osmangazi cad güneyinde, 567 sokak doğusunda, 567/8 sokak ve otopark alanı bulunduğu, ana taşınmazın üzerinde 8 katlı binanın zemin katında yer aldığı, topografyasının ve geometrik şeklinin düzgün olduğu, ana taşınmazın üst katlarının konut olduğu, toplu taşıma araçları güzergahı olan Osmangazi cda. Cepheli olması nedeniyle ulaşım ve taşıma imkanının mevcut olduğu, sivarında 5-8 katlı apartmanların bulunduğu, köşü konumlu bağımsız bölümün cephelerinin camekanlı alüminyum malzama ile kaplı olduğu, dükkan zeminlerinin karo plaka döşeli olduğu ve içerisinde inşaat malzemelerinin (kalıp, iskele malzemeleri vs.) depolandığı, söz konusu taşınmaza girilerek ölçü alma imkanı bulunmasa da, İzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/39 esas sayılı dosyasında 11/09/2014 tarihli bilirkişi raporuna göre " yerinde yapılan ilçamde dokkanın 5,50 x 10,00 m = 55,00 m2 alanlı olduğu, bodrumun bulunduğu" tespit edilmiştir.

Kıymeti : 225.000,00 TL
1. Satış Günü : 28/03/2018 günü 15:15 - 15:25 arası
2. Satış Günü : 26/04/2018 günü 15:15 - 15:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

7 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, 4041 Ada, 1 Parsel, Kazımdiriki mah. , Bodrum kat 11 nolubağımsız bölümde dükkan nitelikli olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu alınan rapora göre, dükkanın Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile 207 sokağın kesişiminde yer aldığı, keşif esnasında dükkan girişinin 207 sokaktan sağlandığı ve nalburiye olarak faaliyet gösteren işletmenin bulunduğu, dükkanın yaklaşık 96,25 m2 inşaat alanlı, ana taşınmazın üzerinde 9 katlı binanın bodrum katında yer aldığı, ana taşınmazın üst katlarının konut olarak kullanıldığı, toplu taşıma imkanlarının iyi durumda olduğu ve tüm belediye ile kamu hizmetlerinden yararlanma imkanı bulunduğu, civarında 8 katlı apartmanların bulunduğu, dükkanın köşe konumlu, cephelerinin camekanlı demir malzeme ile kaplı olduğu, dükkan zeminlerinin seramik döşeli olduğu tespit edilmiştir.

Kıymeti : 550.000,00 TL
1. Satış Günü : 29/03/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 02/05/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

8 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, 8186 Ada, 5 Parsel, Kazımdiriki mah. B Blok 2+3 kat 3 nolu bağımsız bölüm dubleks mesken nitelikli olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu alınan rapora göre; dairenin yer aldığı Tekin Center Apartmanı altında günübirlik ihtiyaçları kolaylıkla karşılanabileceği market bulnduğu, apartmannın betonarme tarzda inşa edilmiş olup, asansör ve doğalgaz dağıtım tesisatı bulunduğu, ana giriş ve kat sahanlıklarının palladyen döşeme, merpen korkuluklarının pazlanmaz krom olduğu, satışa konu bağımsız bölümün 2. Katta asansöz çıkışına göre solda yer aldığı, satışa konu dairede doğalgaz aboneliği olduğu, dairenin giriş çelik kapılı olup keşif esnasında kapalı olması nedeniyle içine göremediği ancak İzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/39 esas sayılı dosyasında 11/09/2014 tarihli bilirkişi raporuna göre " Dairenin arka cephede yer aldığı ve otoparka baktığı, köşe konumlu 2. Katta salon, mutfak, banyo, depo, balkon, dubleksin üst katı olan 3. Katta 3 oda, banyo ve balkondan oluştuğu, Bornova Belediyesinde dosyası üzerinde yapılan incelemede 05/04/2004 tarih 1877 no ile yapı kullanma izni aldığı ve 138,00 m2 alanlı olduğu, kartonpiyer bulunduğu, dairenin salon ve odaları laminat parke döşemeli, duvarları alçı sıva üstü saten boyalı, tavanlanda kartonpiyer bulunduğu, mutfak ve ıslak hacimlerin zemininin seramik döşeli, duvarlarının komple fayans kaplı olduğu, granit bankolu mutfakta mdf malzemeli dolaplar bulunduğu, dairenin iç kapılarının Amerikan panel hazır kapı, pencereleri pevc doğrama çift camlı olduğu, daire giriş kapısının çelik kapı olduğu, kullanılan malzemelerin kaliteli olduğu" tespit edilmiştir.

Kıymeti : 400.000,00 TL
1. Satış Günü : 29/03/2018 günü 14:25 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 02/05/2018 günü 14:25 - 14:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

9 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, 2278 Parsel, Altındağ mah. Bağ ve içinde yirmi zeytin, yirmi iki muhtelif meyve ağacı ve kargir bir ev nitelikli olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu alınan rapora göre; satışa konu taşınmazın kuzeyinde ve kuzey-batısında plansız-projesiz olarak inşa edildiği anlaşılan 2-4 katlı konut tipinde yapılaşmaların bulunduğu, taşınmaz yapılaşmaya yakın konumda olup, söz konusu yapılaşmanın ihtiyacını karşılayacak yol ve alt yapı hizmetlerinden yararlanma imkanı bulunduğu, taşınmaz kutey-güney istikametinde artan yaklaşık %20 oranında eğimli ve dalgalı topoğrafik yapıya sahip olduğu, taşınmaz üzerinde sadece 10 adet zeytin ağıcı ve 4 adet çam ağacı bulunduğu, başkaca meyve ağacı bulunmdığı gibi mevcut olan kargir evinde yıkılmış ve enkazının kaldırılmış vaziyette olduğu tespit edilmiştir.

Kıymeti : 2.250.000,00 TL
1. Satış Günü : 30/03/2018 günü 15:20 - 15:30 arası
2. Satış Günü : 30/04/2018 günü 15:20 - 15:30 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

10 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, 12738 Parsel, Altındağ mah. Arsa nitelikli olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu alınan rapora göre, taşınmazın 4398 sokağa cepheli olduğu, cepheli olduğu yolun asfalt kaplamasının yapılmış olduğu, taşınmaz toplu taşıma araçlarının güzergahı olan Kıvanç caddesine yaklaşık 200 m., Kemalkapa caddesine yaklaşık 725 m. Direk uzaklıkta bulunan konuma sahip olduğu, ulaşımı sağlayan yolların eğimli ve dar yapısı ile taşınmazın konumu dikkate alınarak ulaşım ve taşıma imkanlarının vasat durumda olduğu, keşif esnasında taşınmazın boş arsa vasfında bulunduğu, boş durumda olduğu, üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyetin yürütülmediği, civarında 2-3 katlı konut tipinde plansız yapıların mevcut olduğu, mevcut yapılaşmanın ihtiyacını karşılayacak düzeyde yol, altyapı ve çevre düzenlemesinin tamamlanmış durumda olduğu, topoğrafik yapısının eğimli olduğu tespit edilmiştir.

Kıymeti : 100.000,00 TL
1. Satış Günü : 30/03/2018 günü 15:45 - 15:55 arası
2. Satış Günü : 30/04/2018 günü 15:45 - 15:55 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

11 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, 2284 Parsel, Altındağ mah. Zeytinli bağ nitelikli olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu alınan rapora göre, taşınmazın herhangi bir kadastral yola cephesi bulunmadığı, boş arazi vasfında olup kuzey-güney istikametinde artan yaklaşık %15 oranında eğimli ve dalgalı topoğrafik yapıya sahip olduğu, ulaşım ve taşıma imkanlarının vasat durumda olup belediye ve kami hizmetlerinden yararlanma imkanı kısıtlı olduğu, yine her ne kadar taşınmazın tapu kaydında "bağ Abdullah Demirel tarafından yetiştirilmiştir" ibaresi bulunuyorsa da keşif esnasında taşınmaz üzerinde yaklaşık 4 adet zeytin ağacı bulunduğu, bağ ve benzeri zirai faaliyetin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Kıymeti : 250.000,00 TL
1. Satış Günü : 30/03/2018 günü 16:10 - 16:20 arası
2. Satış Günü : 30/04/2018 günü 16:10 - 16:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/11 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/02/2018