İzmir'deki Kültürpark'ın yapı envanteri çıkarıldı!

İzmir'deki Kültürpark'ın yapı envanteri çıkarıldı!Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Kültürpark'ının yapı envanterini bir raporda topladı. Kültürpark'ın mevcut durumunun değerlendirildiği raporda, görüş ve önerilere de yer verildi.


Mimarlar Odası  İzmir  Şubesi, 42 hektarlık Kültürpark'ın Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması aşaması gibi çalışmalarda kullanılmak üzere yapı envanterini çıkardı. Çıkarılan yapı envanteri bir raporda toplandı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, 2'nci derece doğal sit ve tarihsel sit alanı olarak tescillenen Kültürpark'ı, vatandaşlar tarafından hala aktif şekilde kullanılıyor. Raporda, buraya, acil durumlar haricinde araç girişinin tavizsiz olarak engellenmesi istendi. Ayrıca raporda, İZFAŞ eski binasının, Kültürpark Arşivi ve Müzesi olarak değerlendirilebileceği önerisine de yer verildi. 

Hazırlanan raporda, Kültürpark'ta yapılaşmaya ve araç trafiğine yol açtığı belirtilen polis merkezi binasının, alan dışında uygun bir yere taşınarak, bu bölgenin ağaçlandırılması önerisine yer verildi. Kültürpark içerisinde bulunan hayvan polikliniğinin, önemli bir işleve sahip olduğu, ancak özellikle kokusu ile çevreyi olumsuz şekilde etkilediği belirtilerek, alan dışına taşınması gerektiği vurgulandı. Ayırıca raporda, Atlas Pavyonu, eski Almanya Pavyonu binasının kaldırılması istend. Eski Sovyetler Birliği Pavyonu ve eski Evkaf Pavyonunun Kültürpark'ın en karakteristik yapılarından olduğu, mutlaka korunması gerektiği belirtildi.

Kültürpark içerisindeki lunaparkın şu anki durumunun sorunlu olduğu belirtilen raporda, güvenlik sorunu bulunduğu, çevresine görsel ve işitsel olarak rahatsızlık verdiği öne sürülen alanın mutlaka dönüştürülmesi gerektiği ifade edildi. Lunaparkın tamamen kaldırılmasının doğru olmayacağı, ancak eğlence araçlarının sadece dönme dolap olarak korunması, diğer alanların da yeni bir eğlence anlayışı ve işletme modeli ile dönüştürülmesi gerektiği belirtildi. Kültürpark'ta yeni işlevlere yer verilmemesi ve yoğunluk arttırıcı kapalı hacim oluşturacak her türlü müdahaleden kaçınılması gerektiği, alanın ekolojik yapısı ile özgün peyzajına ilişkin kaybolan değerlerin yeniden ortaya çıkarılması istendi.

Fuarizmir'in tamamlanmasından sonra kaldırılacağı şartıyla yapıldığı belirtilen hollerin, Kültürpark'ın doğal ve mimari yapısına en büyük zararı veren unsurlar arasında olduğu ve bu yapıların acilen kaldırılması gerektiği de belirtildi. Bölgede asgari yapılaşma ve yeşil alan yoğunluğu içerisinde açık spor alanları ile yine içerisinde bir kafeteryanın bulunacağı sera kurulabileceği önerisi sunuldu.

Kültürpark'ın kamusal alan olması gerektiğini söyleyen Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Halil İbrahim Alpaslan şu ifadeleri kullandı: "Kültürpark, şu anki potansiyelini tam olarak yansıtamıyor. Bu nedenle mutlaka belli ilkeler doğrultusunda ve katılımcı bir süreçle Koruma Amaçlı İmar Planı yapılarak, geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınması gerektiğini düşünüyoruz. Kültürpark'ta restore edilerek korunması gereken birçok yapı bulunmakta. Bu yapıların çoğu ne yazık ki bugün bakımsızlık ve özensiz müdahaleler nedeniyle tanınmayacak haldeler."