Kamulaştırmasız el atma nasıl olur?

Kamulaştırmasız el atma nasıl olur? Kamulaştırmasız el atma nasıl olur?

Kamulaştırmada devlet, kamulaştırılan taşınmazın bedelini ilgili kişiye ödüyor. Bu bedelin ödenmemesi halinde ise kamulaştırmasız el atma söz konusu oluyor. Peki, kamulaştırmasız el atma nasıl olur?


Kamulaştırmasız el atma nasıl olur?

Kamulaştırma; özel mülkiyete konu olan bir taşınmaza; devlete ait kurum ve kuruluşlarca kamu yararı ilkesi çerçevesinde el konulması işlemi olarak tanımlanıyor.


Kamulaştırmada devlet, kamulaştırılan taşınmazın bedelini ilgili kişiye ödüyor. Bu bedelin ödenmemesi halinde ise kamulaştırmasız el atma söz konusu oluyor. Peki, kamulaştırmasız el atma nasıl olur?


Bir kamu tüzel kişisinin özel mülkiyetteki bir taşınmazı kamulaştırma işlemi yapmaksızın fiilen işgal etmesi, kamulaştırmasız el atma olarak tanımlanıyor.


Devlet tarafından el atılan taşınmaz üzerinde bir yapı-bina vs bulunmakta ise, yapı sahibinin kamulaştırmasız el koyma işlemini yapan devlet kurumuna karşı arsa ve bina bedelinin kendisine ödenmesi için bedel tazmini davası açabiliyor.


Bedel davası..

Kamulaştırmasız el atma işlemi için açılan bedel davası ile hak sahibi taşınmazın rayiç bedelini isteyebiliyor. Bu süreçte önce el konulan taşınmazın malikin rızası ve talebi doğrultusunda sonra bedeli ödeniyor.


Bedelin belirlenmesi sürecinde kamulaştırmadaki usul kıyasen uygulanıyor. Taşınmaz arsa ise emsal incelemesi yapılarak, tarla ise ürün getirisi hesabı yapılarak rayiç değer tespit ediliyor.


Taşınmazın el konulduğu tarihteki özellikleri dikkate alınarak dava tarihindeki değeri tespit ediliyor.Kamulaştırmasız el atma davası hangi mahkemede açılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com