19 / 08 / 2022

Kat irtifakı başvuru dilekçesi 2015!

 Kat irtifakı başvuru dilekçesi 2015!

İnşaat çalışmaları tamamlanmamış veya henüz inşaat çalışmalarına başlanmamış yapılar için kat irtifakı alınabiliyor. Kat irtifakının alınabilmesi için dilekçe yazılıp başvuru yapılması gerekiyor.İşte,kat irtifakı başvuru dilekçesi 2015!Kat irtifakı başvuru dilekçesi 2015!

Kat Mülkiyeti Kanununa göre bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için kat irtifakı kurulabiliyor.,


Kat irtifakı için bir dilekçe ve gerekli belgeler ile belediyeye başvuruda bulunulması gerekiyor.Dilekçede onayı istenen kat irtifakı projesinin adres, mimari proje, yönetim planı ve bağımsız bölüm listesine yer veriliyor.


Kat irtifak almak için gerekli belgeler:

1. Dilekçe (Tapuda adı geçen maliklerin imzası ile=

2. Tapu fotokopisi

3. Ruhsat fotokopileri

4. 1 adet belediye onaylı mimari proje ile 2 adet mimari proje 
Belediye kat irtifakı dilekçe örneği..


............... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA.............


........ Beldesi, ………………………. mahalle, …………………… pafta, ………. ada, ………. nu.lı parsele almış olduğum ...../ …../ 20….. tarih ve C: ..... S: ..... D: ..... nu.lı yapı ruhsatına istinaden ekte sunduğum kat irtifakı projesinin onaylanmasını arz ederim.
Tarih: ...../ …../ 20…..

Adı Soyadı: ……………………….

T.C. Numarası: ….……………………

İmza: ….……………………
ADRES:

……………………………………….…………….

…………………………………………………….

………………………………………….………….

Telefon No.: …………………………………....


EKLER:

1–  Mimari proje (bağımsız bölümlerin ve eklentilerinin bağımsız bölüm numaraları yazılmış olacak)

2– Yönetim planı

3– Bağısız bölüm listesi (her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisinin gösterilmesi)Aile konutu şerhi davası dilekçe örneği!Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com