Kat planı nedir?

Kat planı nedir? Kat planı nedir?

Kat planı nedir? Kat planı nasıl çizilir merak ediyorsanız, yanıtı ve detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...Kat planı nedir?

Kat planı tanımlaması, Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik kapsamında şu şekilde yer alıyor;


Kat planı

Mimari projede, yapının her bir katının kullanımını, niteliğini, konumunu, ortak yerlerini, alanlarını ve üzerinde bulunan bağımsız bölümlerin kat mülkiyetine esas numaralarını gösteren plana deniyor.


Kat planı çizimi yönetmelik ve mevzuatı

Mimari proje düzenleme esasları, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca veya onanacak projelerin, inceleme ve uygulama aşamalarında görülen aksaklıklar nedeni ile belli esaslara göre hazırlanması gerekiyor. 

 

Mimari proje düzenleme esasları, yeni bir proje düzenleme yöntemi getirmiyor. Ancak proje düzenlenmesi sırasında kolaylıkla ihmal edilebilen çizim düzenleme usullerinin, bir metin haline getirilmesi suretiyle, bundan sonraki proje çalışmalarında yol gösterici olarak değerlendirilmesi ve uyulmasında ki zorunluluk nedeni ile de, bilinen esasların her projede göz önünde tutulması ve yer alması sağlanmış oluyor. Buna göre mimari projenin tanımlamasına da yer verelim.


"Mimari proje nedir?" sorusunun yanıtı da, Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik içerisinde yer alıyor;


Mimari proje

Ana gayrimenkulde, yapının veya yapıların ruhsat eki projesine uygun, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konumu ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı arsa payları ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça ve her bağımsız bölümün birden başlayıp sıra ile giden numarası da belirtilmek suretiyle kat planları ayrı ayrı gösterilen, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan idarece onaylı projeyi ifade ediyor.

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com