09 / 08 / 2022

Kayseri Melikgazi'de 12.5 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Kayseri Melikgazi'de 12.5 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

T.C. Kayseri Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Anbar Mahallesi'nde yer alan fabrikayı 12 milyon 500 bin TL'ye satıyor..T.C. Kayseri Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından, Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Anbar Mahallesi'nde yer alan fabrika 12 milyon 500 bin TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 12 Ekim tarihinde saat 10:20'de yapılacak.

İlan metni:

T.C. KAYSERİ GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2019/105 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Özellikleri : Kayseri İl, Melikgazi İlçe, 7256 Ada, 4 Parsel, ANBAR Mahalle/Köy, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Anbar mah.7256 Ada No,4 Parseldeki 13.841,00 m² yüzölçümlü ana taşınmazdaki arsa nitelikli taşınmazın tam hissesi satılacaktır. Ana taşınmaz ve üzerindeki muhdesatın ( fabrika) satışı yapılacaktır. Satışa konu taşınmaz Kayseri Kent merkezi olarak kabul edilen cumhuriyet meydanının kuş uçuşu 12 km batısında , Kayseri Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bölgenin ana arterlerinden olan24. cadde üzerinde Kayseri -  Ankara  karayoluna yakın konumda yer almaktadır. Söz konusu taşınmaz, çoğunlukla üretim amaçlı fabrika ticarethane ve atölyelerin bulunduğu alanda kalmaktadır. Alanın yakın çevresindeki yerleşik doku fabrika , tipi ticarethane , depolama alanları ve tek katlı imalathanelerden oluşmaktadır. Taşınmazın 2,5 km doğusunda Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 6,7 km kuzeydoğusunda Kayseri Şehir Hastanesi 3,5 km kuzeyinde Boğaz köprü Tren İstasyonu bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu alandaki kentsel ve ticari hareketlilik üst seviyededir. Taşınmazın yakın çevresinde temel ihtiyaçların karşılanacağı market, banka, sağlık tesisi, kamu kurumları vb. ticaret alanları ile cami eğitim tesisi, ( meslek lisesi) park vb. alan kullanımlarının bulunduğu, elektrik su, doğalgaz, kanalizasyon, toplu ulaşım gibi kentsel hizmetlerden yararlanan bir bölgede yer aldığı belirlenmiştir. Ana taşınmaz üzerinde 4 adet tek katlı hangar yönetim binası , depolar ve sundurmadan oluşan yapıların bulunduğu, fabrikanın'' koleksiyon'' isimli işletme tarafından imalat amaçlı kullanıldığı bahçe duvarlarının ve çevre düzenlemesinin yapılmış olduğu doğalgaz tesisatının çekili olduğu bitkisel peyzajının yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Fabrikaya doğu cepheden giriş sağlanmaktadır. İdari bina, Hangar Binaları , Sundurma ve depoların özellikleri aşağıda açıklanmıştır
İdari Bina: Bu yapı hangarların dışında yer almaktadır. Betonarme karkas tarzında inşa edilmiştir. Söz konusu yapı zemin +2 normal kattan oluşmuştur. Sensörlü otomatik giriş kapısı yapılmıştır. Katlar arasında betonarme mermer kaplamalı merpen bulunmaktadır. Binanın zemin katında idari ofisler, antre, mutfak lavabo , Wc , 1. Katında yönetim odaları ve teşhir salonu ( Showroom ) yer almaktadır. Binanın 2. Katı ise tamamen teşhir salonundan oluşmaktadır. Kat tavanları alçıpan ters tavan uygulaması yapılmıştır. İç kapıları panel, pencereleri ısıcamlı alüminyum doğrama olup, ısınma doğalgazlı kaloriferle sağlanmaktadır. Dış cephede alüminyum silikon cephe uygulamasının yapıldığı toplam inşaat alanının1.000 m²olduğu yapının yaklaşık 15 yıllık olduğu tespit edilmiştir.
Hangar Binaları: 4 adet hangar binası mevcuttur. Çelik konstrüksiyon tarzında inşa edilmiştir. Çatı kaplaması olarak sandviç panel kullanılmıştır. Hangarların zeminleri endüstriyel vakum betonu ile tesviye edilmiştir. Dış duvarları briket üzerinde sıvalı ve boyalıdır. Hangarların girişinde seksiyonel kapı kullanılmıştır. Hangarlar içerisinde radyant ısıtma sistemi kuruludur. Güneydeki hangarda yemekhane yer almakta olup, hangarlar içerisinde lavabo , wc , aydınlatma ve havalandırma sistemleri bulunmaktadır. Toplam inşaat alanının 7.100m² olduğu yapınınyaklaşık15 yıllık bir bina olduğu tespit edilmiştir. Depo: Yığma kargir tarzında inşa edilmiştir. Taşıyıcı duvarları brikettir. Çatı kaplaması olarak trapez sac kullanılmıştır. Toplam inşaat alanının 120 m² olduğu yapının yaklaşık 15 yıllık bir bina olduğu tespit edilmiştir. Sundurma: Hangar binasına bitişik şekilde yapılmıştır. Çelik konstrüksiyon tarzında inşa edilmiştir. Çatı kaplaması olarak trapez sac kullanılmıştır. Dış duvarları örülmemiştir. Toplam inşaat alanının450 m²olduğu,yapının yaklaşık15 yıllık bir bina olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Kayseri Organize Sanayi Bölgesi24. Cad.No:14 Melikgazi / KAYSERİ Yüzölçümü : 13.841,00 m2 İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Sanayi alanı olarak planlıdır. yapılan tespitler sonucu taşınmazın imar parseli olduğu belirlenmiştir. Kıymeti : 12.500.000,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler :Diğer (Konusu4562 sayılı Organize Sanayi BölgeleriKanununun18. Maddesine istinaden taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB uygunluk görüşü alınması zorunludur.( Kayseri Organize Sanayi Bölgesi) 1. Satış Günü : 12/10/2021 günü 10:20 - 10:25 arası 2. Satış Günü : 08/11/2021 günü 10:20 - 10:25 arası Satış Yeri: Kayseri Bölge Adliye Mahkeme Binası Zemin Kat İcra Daireleri Satış Odası-1 - Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı No:8 MERKEZ / KAYSERİ

Kayseri Melikgazi de 12.5 milyon TL ye icradan satılık fabrika!

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi "İ.İ.K.9.MADDE: İcra ve İflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödeme, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yapılır, hükmü gereğince NAKİT TEMİNATIN BANKA HESABINA YATIRILMASI GEREKTİĞİNDEN, hesaplanan teminat tutarının ihale saatinden önce Vakıflar Bankası TR**********************17 İBAN nolu hesaba, dosya numarası ve ihale katılımcısının adı-soyadı ve T.C. kimlik numarası yazılarak yatırılması ve dekonttan bir suretin ibraz edilmesi" veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Nakit teminat ile satışa iştirak edilemeyecektir. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- 15/04/2000 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanun Hükümlerine tabi ,Kayseri Organize Sanayi Bölgesi dahilinde bulunan Kayseri İli, Melikgazi İlçesi Anbar Mah.7256 Ada No, 4 Parselde kayıtlı taşınmazın kaydında'' Taşınmazın İcra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB ' den uygunluk görüşü alınması zorunludur' 'şerhi gereği icra satışları dahil 3. Kişilere devrinde Kayseri OSB 'den uygunluk şartı aranacak olup arsının 4562 sayılı OSB kanunu uygulama yönetmeliğinin61. Madde5 nolu bendinde '' OSB’ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.'' maddesi gereği Kayseri OSB Kuruluş Protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara satış yapılacaktır. Arsa4562 sayılı Kanun statüsünde olup Yönetmeliğin54.Maddesikarma organize sanayi bölgelerinde katılımcıların kuramayacakları tesisler, belirtilmiştir.
MADDE 54 – (1) OSB’lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz: a) Karma ve ihtisas OSB’lerde;
1) Ham petrol rafinerileri, 2) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler ile asfalt plent tesisleri, 3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri, 4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler, 5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenerek ara/nihai ürüne dönüştürülmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri, 7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler, 8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri, 9) İhtisas OSB’nin kendi üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıklardan enerji üreten tesisler hariç olmak üzere İhtisas OSB’lerin kuruluş protokolünde belirtilmeyen alanlarda faaliyet gösteren tesisler.
b) Karma OSB’lerde; 1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler, 2) Petrokimya kompleksleri, 3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri, 4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları, 5) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler, 6) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler, 7) Hammadde alanları kapalı ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri madenlerin kırma ve öğütme tesisleri, 8) Katı atık ayrıştırma tesisleri ve her türlü atığın nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler ile toksit, tıbbi ve tehlikeli atıkların yakılmak ve kimyasal yolla arıtılmak suretiyle berteraf edilmesine yönelik tesisler, 9) OSB tüzel kişiliği ve katılımcının kendi ihtiyacı için kurulan/kurulacaklar hariç olmak üzere, güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesisler, kurulamaz. (2) Bu madde hükmünden, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tüm tedbirlerin OSB yönetimlerince alınması kaydıyla; a) Kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı ile atık ve hurdaları münferiden ara veya nihai ürüne çeviren tesisler, b) Ormansal, tarımsal ve bitkisel atıklar ile atıksu arıtma tesisi çamurunu hammadde olarak kullanarak enerji üreten tesisler, c) OSB’ye ait teknik altyapı alanında olması şartı ile OSB’nin, kendi katı atıklarını ve müşterek arıtma tesisinden çıkan çamurların bertarafı için kuracağı tesisler, Müstesnadır. (3) Birinci ve ikinci fıkra haricinde, karma OSB’lerde, OSB’nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörler, mevcut sektör yapısı, kurulacak tesisin altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkisi, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisi, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisi gibi hususlar dikkate alınarak konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verilir. OSB yönetmeliğinin 54. Maddesi gereği katılımcıların uygunluk niteliklerine uymaları gerekmektedir. OSB yönetmeliği61. Madde 6. Bendinde '' Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.'' denilmekte olup,bu şartlar dahilinde ipotek alacaklısı bankanın ihaleye girmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/105 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.