Kentsel dönüşüm kira yardımıyla ilgili tüm merak edilenler!

Kentsel dönüşüm kira yardımıyla ilgili tüm merak edilenler! Kentsel dönüşüm kira yardımıyla ilgili tüm merak edilenler!

31 Aralık 2012 tarihinde çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, riskli yapı olarak tespit edilen yapılardan tahliye edilen hak sahiplerine kira yardımı yapılıyor. Kentsel dönüşüm kira yardımıyla ilgili tüm merak edilenler...Evleri kentsel dönüşüme giren binalarda yaşayan kişilere, talep etmeleri halinde 18 ay süreye kadar kira yardımı yapılıyor. Peki kira yardımı alabilmek için istenen belgeler neler? İşte kentsel dönüşüm kira yardımıyla ilgili tüm merak edilenler!

Riskli olarak belirlenen bina için çıkarılan “Deprem Risk Raporu” bakanlık tarafından onaylandığı takdirde kira yardımı için gerekli başvurular yapılıyor.  İl Müdürlüğü'ne yapılan kira yardımı başvurusu onaylandıktan hemen sonra ise hem taşınma yardımı hem de kira yardımı alınıyor.

Başvuru yapan vatandaşlar devletin sunduğu Kentsel Dönüşüm Kredisi ile Kentsel Dönüşüm Kira Yardımından sadece bir tanesi kullanma hakkına sahip.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR?


Riskli alanların ve riskli yapıların kentsel dönüşüm kapsamı altında güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarına dönüştürülmesi için 31 Aralık 2012'de çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, riskli yapı olarak tespiti yapılan yapılardan tahliye edilen hak sahiplerine yapılacak kira yardımları TÜFE oranlarına göre artırılıyor. Bu şartlarda yapılan artış illere göre de farklı oluyor.  Buna göre, en yüksek kira yardımı 960 TL, en düşük kira yardımı ise 595 TL olarak belirlendi.

Ev sahiplerine yapılan kira yardımı azami 18 ay olmak üzere ve aylık 960 lirayı geçmeyecek bir biçimde her ay düzenli olarak ödeniyor. Kiracılara ise taşınma masraflarına istinaden sadece bir sefere mahsus olmak üzere tek bir ödeme yapılıyor.

Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Kilis'te kentsel dönüşüm kira bedeli 595 Türk Lirası. Bu kentlerde yaşayan sınırlı ayni hak sahiplerine bir seferliğe mahsus olmak kaydıyla 2975 Türk Lirası, kiracılara ise 1.190 Türk Lirası ödenecek.

Amasya, Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye, Düzce'de ise kentsel dönüşüm kira yardımı 675 Türk Lirası oldu. Kiracılara bir defa olmak şartıyla 1.350 Türk Lirası, sınırlı ayni hak sahiplerine de 3 bin 375 Türk Lirası verilecek.

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman, Çanakkale'de ise kentsel dönüşüm kira yardımı 755 Türk Lirası. Bu illerde kiracılara bir kez olmak üzere 1.510 Türk Lirası, ayni hak sahiplerine ise 3 bin 775 Türk Lirası ödeme yapılacak.

Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van'da kentsel dönüşüm kira yardımı 830 Türk Lirası. Bir defaya mahsus kiracılara 1660 Türk Lirası, ayni hak sahiplerine ise 4 bin 150 Türk Lirası ödenecek.

Adana, Antalya, Bursa ve Konya'da 905 Türk Lirası olarak belirlenen kentsel dönüşüm yardımı dışında bir seferliğe mahsus kiracılara 1810 Türk Lirası, sınırlı hak sahiplerine ise 4 bin 525 Türk Lirası ödenecek.

Kentsel dönüşüm kira yardımının en yüksek olduğu İstanbul,  Ankara  ve  İzmir   şehirlerinde ise yardım miktarı 860 Türk Lirası'ndan 960 Türk Lirası'na yükseldi. Bu şehirlerdeki kiracılara tek sefer olmak kaydıyla 1920 Türk Lirası, ayni hak sahiplerine de ise 4 bin 800 Türk Lirası ödenecek.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Malik Başvurusu İçin:

– Ek-1 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)

– Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

– Konut veya İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi

Tapu arsa paylı ise; bağımsız birimin kime ait olduğunu gösterir Emlak Vergi Beyannamesi (İlgili Belediyeden alınacak, yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü, bağımsız birim numarasını ve bağımsız birimin hisse oranını gösterir olmalı ) veya son 3 aya ait elektrik, su ve doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; malikin adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı)

– Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü)

– Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)

– Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)

Vekâletname ile başvuru yapılacak ise;

1. Vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresinin yer alması

2. Vekaletname aslı ve fotokopisi

3. Vekâletname ile birlikte vekilin kimlik aslı ve fotokopisi

TAŞINMA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Konut Kiracıları İçin:

– Ek-2 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)

– Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

– Riskli binada oturduğunu gösterir; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı) veya son 3 aya ait elektrik, su, doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; kiracının adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı)

– Yeni Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)

– Riskli Yapı Belirtme Yazısının Fotokopisi

– Kamu Bankalarına Ait Hesap Numarası, (IBAN) Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)

İş Yeri Kiracıları İçin:

– Ek-3 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)

– Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

– Riskli Bina Adresine Ait Vergi Levhası

– Yeni Taşınılan Adrese Ait Vergi Levhası

– Riskli Yapı Belirtme Yazısının Fotokopisi

– Kamu Bankalarına Ait Hesap Numarası, (IBAN) Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)

Kira yardımının kapsamı genişliyor!