Kentsel dönüşümde muaf olunan 7 harç ve vergi!

Kentsel dönüşümde muaf olunan 7 harç ve vergi! Kentsel dönüşümde muaf olunan 7 harç ve vergi!

Kentsel dönüşüm sürecinde riskli binası yıkılan maliklere bazı muafiyet hakları sunuluyor. İşte kentsel dönüşümde muaf olunan 7 harç ve vergi..

Kentsel dönüşüm kapsamında riskli olarak tespit edilen yapılar yıkılarak yerine, deprem yönetmeliğine uygun binalar inşa ediliyor.

Vatandaşlar yapılarını, Bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine, büyükşehir ilçe belediyelerine veya Bakanlıkça lisanslandırılacak kurum ve kuruluşlara tespit ettirebiliyor.

Riskli raporunun alınması halinde, kentsel dönüşüm süreci başlamış oluyor. Bu süreçte maliklere bazı muafiyet hakları sunuluyor. Söz konusu muafiyetler, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alıyor.

Kentsel dönüşümde muaf olunan 7 harç ve vergi


a) İlgili kurum veya gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alman harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf oluyor.
      
b) Riskli alanlarda gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerince, İlgili kurum adına değil de kendi adlarına uygulamada bulunulması halinde, riskli alanlardaki yapıların mevcut alanları için daha önce belediyelerce alman harç ve ücretlere ilave olarak, sadece kullanım maksadı değişiklikleri ile yapı alanındaki artışlar için hesaplanan harç ve ücret farkları alınıyor.
      
c) Uygulama alanındaki mevcut yapıların İmar Mevzuatına uygun olup olmadığına bakılmaksızın, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanıyor.
      
Alınmaması gereken harç, vergi ve ücretler şu şekilde sıralanıyor:

1) Noter harçları.

2) Tapu ve kadastro harçları.

3) Belediyelerce alınan harçlar.

4) Damga vergisi.

5) Veraset ve intikal vergisi.

6)  Belediye meclisi kararı ile belirlenen ve alınan her türlü ücret.

7) Banka ve sigorta muameleleri vergisi.”

Alınan harçlar iade ediliyor

Kentsel dönüşümde yapılan binalardan alınan evler için ödenen tapu devir harçları ve müteahhitlerden daire satın alanların ödedikleri tapu harçları geri alınabiliyor. 

İstanbul'da yürütülen ve sonuçlanan mahkeme kararlarına göre, Kanun'daki harç muafiyetine rağmen, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan inşaatlardan müteahhidin veya arsa sahibinin 27 Temmuz 2014 tarihinden sonra tapuda işlemi yapılan daire satışında (ilk satış) ödenen tapu harçları (yüzde2 müteahhit/arsa sahibi/satıcı ve yüzde 2 alıcı/müşteri/üçüncü kişi) geri alınabilecek.

Kentsel dönüşümde tapu harcı iadesi 2018!

Kentsel dönüşümde yeni model hazırlanıyor!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

 

pus