05 / 07 / 2022

Kentsel dönüşümde ruhsatsız binaların durumu!

Kentsel dönüşümde ruhsatsız binaların durumu!

Kentsel Dönüşüm Kanunu gereğince, riskli alanlarda yer alan ve risk raporu alınan binalar yıkılarak, yerine yeni kanun ve yönetmeliklere uygun binalar inşa ediliyor. Peki, kentsel dönüşümde ruhsatsız binaların durumu nedir?Kentsel dönüşümde ruhsatsız binaların durumu!

6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu gereğince, riskli alanlarda yer alan ve risk raporu alınan binalar yıkılarak, yerine yeni kanun ve yönetmeliklere uygun binalar inşa ediliyor.


Bir yapının kentsel dönüşümden yararlanabilmesi için öncelikle, yapıdan en az bir malikin Bakanlık tarafından lisanslandırılan firmalardan "risklidir" raporu alması gerekiyor.


Kanunda riskli yapı; "Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı" olarak tanımlanıyor.


Bakanlıkça veya İdarece yaptırılan riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince onbeş gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Bakanlığın talebi üzerine üniversitelerce, ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve Bakanlıkça, Bakanlıkta görevli üç kişinin iştiraki ile teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanır. 


Peki, ruhsatsız binaların 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün müdür?


Kentsel dönüşüm mevzuatı gereğince; Herhangi bir bina için 6306 sayılı Kanun kapsamında risk tespiti yapılabilmesi ve Kanun kapsamındaki haklardan yararlanılabilmesi için, binanın ruhsatlı olması gibi bir zorunluluk bulunmamakta olup, arsa üzerindeki binanın ruhsatsız da olsa arsa sahibine ait  olması yeterlidir. 


Kentsel dönüşümde yeni bina yapım süreci!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com