Kentsel dönüşümde tevhid nasıl yapılır?

Kentsel dönüşümde tevhid nasıl yapılır? Kentsel dönüşümde tevhid nasıl yapılır?

Kentsel dönüşüm ile riskli alanlarda yer alan riskli binalar yıkılarak yerine yeni binalar inşa ediliyor. Kimi malikler, birden fazla arsayı birleştirerek yeniden inşa etmek isteyebiliyor. Peki, kentsel dönüşümde tevhid nasıl yapılır?Kentsel dönüşümde tevhid nasıl yapılır?

Kentsel dönüşüm ile riskli alanlarda yer alan riskli binalar yıkılarak yerine yeni binalar inşa ediliyor. Bu süreçte riskli olarak tespit edilen taşınmaz malın bundan sonraki sürecinde 2/3'lük çoğunluğun vereceği karar belirleyici oluyor.


Kimi malikler, birden fazla arsayı birleştirerek yeniden inşa etmek isteyebiliyor. Peki, kentsel dönüşümde tevhid nasıl yapılır? Ayrı ayrı 3 parseli bulunan vatandaşın 2/3 lük çoğunluğa ulaşması mı gerekiyor, yoksa tek 2/3 çoğunluk geçerli oluyor mu?


6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi ile İlgili Kanunun Uygulama yönetmeliğinin 15. Maddesinde şu açıklamaya yer verilmiştir;


‘’(9) Üzerindeki yapıların tamamının riskli yapı olarak tespit edilmiş olması şartı ile tevhidi mümkün olan birden fazla parselin tevhit edilmesine, üzerindeki riskli yapıların yıktırılmasından önce veya sonra, her parselde ayrı ayrı sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. 


Bu parsel veya parsellerin arasında veya bitişiğinde bulunan yapılaşmamış boş parsellerin, riskli yapıların bulunduğu parsellerle tevhit edilmek suretiyle birlikte değerlendirilebilmesi için, boş parsellerdeki bütün maliklerin oybirliği ile karar alması gerekir. Tevhitten sonra yapılacak uygulamaya tevhit ile oluşan parselde sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.


Söz konusu 3 parselinizi tevhit(birleştirme) yaparak işlem yapmayı düşünüyorsanız üzerindeki yapıların yıkılarak arsa haline gelen taşınmazların her birinde ayrı ayrı olarak 2/3 çoğunluğun sağlanmış olması gerekmektedir.’’


Kentsel dönüşüm yönetmeliğinde değişiklik 2016!

Kentsel dönüşümde 2016 yılı kira yardım bedeli!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com