Kentsel dönüşüm projesi nasıl yapılır?

Kentsel dönüşüm projesi nasıl yapılır? Kentsel dönüşüm projesi nasıl yapılır?

Kentsel dönüşüm süreci, ilk önce vatandaş talebiyle başlıyor. Bakanlık yetkili kuruluşuna dilekçeyle başvurmak gerekli oluyor. Peki, kentsel dönüşüm projesi nasıl yapılır? İşte, kentsel dönüşüm projeleri işlemleri..Kentsel dönüşüm projesi nasıl yapılır?

Kentsel dönüşüm süreci, ilk önce vatandaş talebiyle başlıyor. Bakanlık yetkili kuruluşuna dilekçeyle başvurmak gerekli oluyor. 


Bakanlık yetkili kuruluşu, ilk önce binaya gelerek inceleme yapıyor. Bununla beraber bir deprem risk raporu hazırlanıyor. Deprem risk raporunu bakanlıktan sizin için onay alıyor. 


Rapor onaylandıktan sonra, binadaki kat maliklerine bilgilendirme yazısı gönderiliyor.  Bu bilgilendirme yazısını alan kat malikleri, isterlerse rapora itiraz edilebiliyor. İtirazda da İtiraz Komisyonu toplanıyor, binanın riskli olduğuna karar verilirse, bina kentsel dönüşüme girmiş kabul ediliyor ve yıkımı yapılacaktır. 


Bu uygulamalardan sonra yapılması gereken, kat malikleri olarak bir araya gelip ortak karar almak oluyor. Bunun amacı, hangi müteahhitle, hangi sürede ve ne şekilde yapılacağına karar vermek olarak belirleniyor. Bu uygulamada çoğunluk aranıyor. İmzalandıktan sonra binanızı hızlı bir biçimde yenilenmesi gerçekleşebiliyor. 


Kentsel dönüşüme giriş ve onay kısmı ortalama 2 aylık bir süre olarak karşımıza çıkıyor. 


Kentsel dönüşüm başvuru formu örneği!


…./…../2015 


.................................... Şirketi'ne

 

…………….. ili, …………….. İlçesi, …………… Mah., ……………..  Cad., …………… Sok. , …………….. Apt., No:…….. tapuda ……….Pafta,  ……….. Ada, …………. Parsel sayılı Yapıda Kat Malikiyim. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Lisanslı Kuruluşu olarak 6306 sayılı kanun kapsamında; Binamız RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU’ nun hazırlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

 

 Adı Soyadı 

 İMZA 

 

EKİ : 

1. Tapu Fotokopisi 

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

3. Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin 

 Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat 

4. Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya 

 Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı 

5. Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı 

 ( Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı ) 

6. Vekaletname 

7. Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi 

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 


BAŞVURU SAHİBİNİN : 

Adresi :……………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Tel : ………………………………… 

Cep :………………………………… 


Kentsel dönüşüm kira yardımı şartları!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com