Kentsel dönüşümün nasıl uygulanacağı belli oldu!

 Kentsel dönüşümün nasıl uygulanacağı belli oldu!Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu Uygulama Yönetmeliği dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı


Yönetmeliğe göre riskli yapılar, idarece veya müracaatı üzerine lisanslandırılacak üniversiteler, inşaat, jeoloji ve jeofizik mühendisleri odaları, yapı denetimi kuruluşları ile lisanslandırılacak kurum, kuruluş ve şirketlerce belirlenecek. Riskli yapı tespitine ilişkin raporların bir örneği, tespit tarihinden itibaren en geç 2 gün içinde ildeki çevre ve şehircilik müdürlüğüne gönderilecek. Müdürlük, raporları inceledikten sonra riskli tespit edilen yapıları en geç 10 iş günü içinde ilgili tapu müdürlüğüne bildirecek ve bu konuda Bakanlığa bilgi verecek. Riskli yapı tespitine karşı malikler veya kanuni temsilcilerince 15 gün içinde, yapının bulunduğu yerdeki müdürlüğe verilecek dilekçeyle itiraz edilebilecek. İtirazları üniversiteden bildirilen 4 üyeyle en az 2'si inşaat mühendisi olmak üzere, Bakanlık'ta görevli 3 üyenin katılımıyla 7 üyeli teknik heyet karara bağlayacak. Taşınmazın değeri, idare bünyesinden en az 3 kişiden teşkil olunacak kıymet takdir komisyonu veya hizmet satın alınmak suretiyle belirlenecek. Değerleme, taşınmaz değerleme uzmanı ve mahallin emlakçılardan alınacak bilgiden de faydalanılarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'ndaki ilgili maddeye göre tespit edilecek. 

Zaman