KEY yardımı miras kalır mı?

KEY yardımı miras kalır mı? KEY yardımı miras kalır mı?

3320 sayılı kanun gereğince, memur ve işçiler ile bunların emeklilerine konut edindirme yardımı (KEY) yapılıyor. Peki, KEY yardımı yapılan kimse vefat ederse ne olur? KEY yardımı miras kalır mı?


KEY yardımı miras kalır mı?

KEY ödemesi, 3320 sayılı kanun gereğince, memur ve işçiler ile bunların emeklilerine konut edindirme yardımı olarak yapılıyor. Peki, KEY yardımı yapılan kimse vefat ederse ne olur? KEY yardımı miras kalır mı?


Yardıma müstehak kişinin ölümü halinde, adına biriken ve kullanılmayan yardım, neması ile birlikte Kanuni mirasçılarına ödenir.


Kanuni mirasçılara ödeme yapılabilmesi için veraset ilamının ve ilgili Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek: 3) Form'un T.Emlak Kredi Bankasına ibraz edilmesi zorunlu oluyor.


KONUT EDİNDİRME YARDIMI KULLANIM TALEP FORMU 


KURUMU/KURULUŞU :

YARDIMA MÜSTEHAK KİŞİNİN

Adı :

Soyadı :

Emekli/Sigorta Sicil Numarası :


YARDIMIN

Yatırılmaya başlandığı tarih :

Yatırıldığı ay sayısı :

Yardım kesintiye uğramışsa

Yardımın Yapılmadığı ay sayısı :

Adına yatırılan toplam

Yardım miktarı :

(Formun düzenlendiği tarihte)


Bu form, Kurumumuzdaki/Kuruluşumuzdaki bilgilere dayanılarak tarafımızdan ..................................... tarihinde düzenlenmiştir. 


Yetkili imza ve

Mühür


NOT : 1) Nakillerde eski Kurumu/Kuruluşu Yardıma müstehak kişi adına

yatırılan konut edindirme yardımı miktarları ile sürelerini gösteren bir

cetveli düzenleyerek yeni kurumuna/kuruluşuna gönderecektir.

2) Bu Form, ilgilinin en son çalıştığı kurum tarafından veya iştirakçisi

olduğu Sosyal Güvenlik Kuruluşu tarafından düzenlenecektir.

3) Bu Form, Yardıma müstehak kişi tarafından, yardımın

kullanılabilmesi için diğer belgelerle birlikte T.Emlak Kredi

Bankasına verilecektir. 


KEY ödemeleri süresi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com