Kira bedelinin az gösterilmesi cezası!

Kira bedelinin az gösterilmesi cezası!Kira gelir vergisi için her sene istisna bedeli belirleniyor. Elde edilen bu gelirin istisnayı aşması halinde beyanname veriliyor. Peki, kira geliri olmasına rağmen az beyanda bulunmanın cezası nedir? İşte kira bedelinin az gösterilmesi cezası...


Kira bedelinin az gösterilmesi cezası!

Taşınmaz mal kiralamalarında, kira bedelinin tahsilatlarının banka aracılığı ile yapılması gerekiyor. Bu tahsil şekli için mesken kiralamalarında 500 TL sınırı bulunurken; işyerinde bu şekilde bir sınır bulunmuyor.


Kira bedeli ne olursa olsun işyerinden elde edilen kira parasının banka aracılığı ile tahsil edilmesi gerekiyor.


Böylece elde edilen kira bedellerine Maliye tarafından rahatlıkla ulaşılabiliyor. Kira geliri elde edip de kira gelir vergisi ödemeyenler tespit edilebiliyor.


Kira gelir vergisi için her sene istisna bedeli belirleniyor. Elde edilen bu gelirin istisnayı aşmaması halinde vergiden muaf tutuluyor.


Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması..

Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira bedeli” esas alınır. Buna göre;

- Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması,


- Kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması hallerinde emsal kira bedeli esası uygulanacaktır.


Kiraya verilen bina ve arazilerde emsal kira bedeli, varsa yetkili özel makamlarca veya mahkemelerce saptanmış kira bedelidir.


Bina veya arazi için kira takdiri ya da tespiti yapılmamış ise emsal kira bedeli, emlak vergisi değerinin % 5’i dir.


Bina veya arazi dışında kalan mal ve haklarda emsal kira bedeli, bunların maliyet bedelinin %10’udur. Bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanununun

servetlerin değerlemesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin % 10’udur.


Örnek: Bayan (A), 2014 yılında emlak vergisi değeri 150.000 TL olan bir apartman dairesini bedelsiz olarak arkadaşının kullanımına bırakmıştır. Bu durumda, mükellefin kira geliri elde etmediği halde, emsal kira bedeli hesaplaması ve bulunacak tutar kadar kira geliri elde etmiş sayılması gerekmektedir.

Emsal Kira Bedeli: 150.000 x %5 = 7.500 TL olacaktır. Bu tutar, beyan edilmesi gereken gelir olarak dikkate alınacaktır.


Kira bedelinin az gösterilmesi cezası..

Konutlardan elde edilen kira gelirleri 1 MART 25 MART 2015 tarihleri arasında beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2014 yılı için 3.300 TL’lik istisnadan yararlanılamaz. 


Ancak, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan edilmeyen veya süresinde verilen beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini, süresinden sonra verilen beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilirler.


Ev kira beyannamesi ne zaman verilir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com