Tapuda evin değerinin az gösterilmesi!

Tapuda evin değerinin az gösterilmesi! Tapuda evin değerinin az gösterilmesi!

Tapuda evin değerini daha az göstererek daha az harç ödeyenlerin tespit edilmesi halinde tapu harcı cezası kesiliyor..

Tapu dairelerinde yapılan satış işlemlerinde gerçek satış bedeli üzerinden harç ödemesi yapılıyor. Ancak kimi zaman taraflar tapuda evin değerini az göstererek daha az tapu harcı ödeyebiliyor. 

Ancak emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, tapu harcı cezası kesiliyor.

Tapuda yapılan işlemden sonra, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil ediliyor. 

Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezasının da ödenmesi isteniyor. 

Evi satın aldığınız müteahhitin, konut için daha düşük bedelli fatura düzenlemesi halinde bile, tapu harcının gerçek satış bedeli üzerinden hesaplanarak ödenmesi gerekiyor.

Müteahhitler tarafından eksik fatura düzenlenmesi halinde bu durumu, en yakın vergi dairesine, 444 0 189 no’lu telefondan Vergi İletişim Merkezine bildirebilir veya www.gib.gov.tr adresinde yer alan “İhbar Bildirimi” menüsünden bildiri yapılabiliyor.

Tapu harcı 2018
Tapu harcı, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınıyor. Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden binde 20 oranında hesaplanıyor. 


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com