Kira gelir vergisi beyannamesi için son 6 gün!

Kira gelir vergisi beyannamesi için son 6 gün!


Kira gelir vergisini taşınmaz malını kiraya vererek gelir sahibi olan kimseler ödüyor. Beyannamelerin 25 Mart'a kadar verilmesi gerekiyor. Buna göre kira gelir vergisi beyannamesi için son 6 gün kaldı..


Kira gelir vergisi beyannamesi için son 6 gün!

Kira gelir vergisini taşınmaz malını kiraya vererek gelir sahibi olan kimseler ödüyor. Vergilendirme bazı koşullara göre uygulanıyor.


Kira gelir vergisini istisnadan yüksek geliri olanlar öderken, düşük geliri olanlar ödemelerden muaf tutuluyor. 2016 yılı vergilendirmeleri için belirlenen istisna sınırları; Konut kira istisna sınırı 3 bin 600 TL. İşyeri kira istisna sınırı 29 bin TL olarak belirlendi.


Senede iki eşit taksit halinde ödenen kira gelir vergisinde öncelikle beyanname veriliyor. Beyannamelerin 25 Mart'a kadar verilmesi gerekiyor. Buna göre, kira gelir vergisi beyannamesi için son 6 gün kaldı.


Kira gelir vergisi için beyannameler vergi dairesinden verilebildiği gibi, internet üzerinden online bir şekilde de verilebiliyor.


İnternetten kira beyanı verme adımları:

Hazır Beyan Sistemine Başkanlığın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden giriş yapılacaktır.


Mükellefler güvenlik sorularını cevaplayarak veya İnternet Vergi Dairesi şifrelerini kullanarak Sisteme giriş yapabilecek ve buradan Başkanlıkça kısmen veya tamamen önceden hazırlanmış beyannamelerini görüntüleyebilecek, doldurabilecek, değiştirebilecek ve onaylayabileceklerdir. 


İnternet Vergi Dairesi şifresi bulunmayan mükellefler, ekte yer alan İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Gerçek Kişiler) ile herhangi bir vergi dairesine başvurarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alabileceklerdir.


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 414)’nin ekinde yer alan Elektonik Beyanname Gönderme Talep Formu (Sadece Gayrimenkul Sermaye İradı Elde Eden Gerçek Kişiler İçin) kullanılmak suretiyle daha önce temin edilen kullanıcı kodu, parola ve şifre ile Hazır Beyan Sistemine giriş yapılabilecektir.


Başkanlık, gelişen bilgi teknolojilerini dikkate alarak Sisteme giriş yöntemlerinde değişiklik veya ilave yapmaya ve bunları Sistem üzerinde kullandırmaya yetkilidir.Dar mükelleflerin kira gelir vergisi ödemeleri 2016!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com