Kira gelirlerinden alınan gelir vergisi!

Kira gelirlerinden alınan gelir vergisi!Taşınmaz malların kiraya verilmesinden elde edilen kira kazançları vergiye tabi tutuluyor. Kira gelirlerinden alınan gelir vergisi beyanname verilerek senede 2 taksit halinde ödeniyor...


Kira gelirlerinden alınan gelir vergisi!

Taşınmaz malların kiraya verilmesinden elde edilen kira kazançları vergiye tabi tutuluyor. Vergilendirme, kira gelirlerinin istisna bedelini aşması halinde yapılıyor


Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının (2014 yılı için istisna tutarı 3.300 TL) altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır.


Aynı zamanda işyerinde ise 27.000 TL'nin altında gelir elde eden kimselerin beyanname vermeleri gerekmiyor.


Örneğin..

Bay (B), 2014 yılında meskenini aylık 250 TL’den kiraya vermiş ve yıllık 3.000 TL kira geliri elde etmiştir. Bu durumda elde edilen hasılat mesken istisna tutarı olan 3.300 TL’nin altında olduğundan beyan edilmeyecektir.


İstisna tutarının üzerinde konut kira geliri elde edilmesi halinde ise yıllık beyanname ile beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşülmesi gerekmektedir.


Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir.


- Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)

- Gerçek Gider Yöntemi


Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez.


Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.


Vergi için beyannameler 25 Mart'a kadar veriliyor. İlk taksit ödemeleri Mart ayında, ikinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında ödeniyor.Kira gelirini eksik beyan etmenin cezası!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com