Kira kontratı damga vergisi 2018!

Kira kontratı damga vergisi 2018!

Kira kontratının noter huzurunda imzalanması halinde belli oranlarda damga vergisi ödenmesi gerekiyor. İşte kira kontratı damga vergisi 2018..


Gayrimenkul kiralamalarında taraflar, aralarında yaptıkları anlaşmaya istinaden kira sözleşmesi imzalıyor. Taraflar bu sözleşmeyi kendi aralarında ya da şahit huzurunda imzalayabileceği gibi noterde de imzalayabiliyor. Noter huzurunda imzalanması halinde belli oranlarda damga vergisi ödenmesi gerekiyor.

Damga vergisi, bir kağıdın yazılıp imzalanarak veya imza yerine geçen işaret konularak düzenlenmiş olması ve düzenlenen kağıdın hukuki sonuç doğuracak şekilde ilgili yerlere ibraz edilmesi koşullarının birlikte gerçekleşmesi halinde ödenen vergi oluyor.

Sözleşmede kaç nüsha olarak düzenlendiğinin belirtilmesi gerekiyor. Aksi halde 2 nüsha olduğu kabul ediliyor.

Ancak kira sözleşmesinde yalnızca kiraya veren ve kiralayan kişilerin imzasını içermesi; depozito tutarı ve kefalet şerhi içermemesi durumunda, kira sözleşmesi damga vergisinden istisna tutuluyor.
 
Kira kontratı damga vergisi oranı 2018
 
2018 yılında uygulanacak damga vergisi oranları, 62 sayılı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer alıyor.

Buna göre, kira kontratı için kiralama süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,89 oranında damga vergisi ödeniyor. Kefilli kira sözleşmelerinde ise ayrıca binde 9,48 oranında harç ödemesi yapılıyor.

 

Kira sözleşmesinde süre belirtilmemişse ne olur?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com