15 / 08 / 2022

Kira sözleşmesi kendiliğinden yenilenir mi?

Kira sözleşmesi kendiliğinden yenilenir mi?

Son zamanlarda kiracılar ve ev sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar arttı. Konut fiyatlarının yükselmesiyle birlikte ev sahipleri eski kiracılarını çıkarmak istiyorlar. Peki, kira sözleşmesi süresi bitince yenilenir mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...Kiracı ile ev sahipleri arasında en fazla anlaşmazlıkların yaşandığı konu, kira sözleşmelerinin süresi olarak karşımıza çıkıyor. Kira sözleşmelerinin uzaması ya da uzamamasını gerektiren yani sözleşmenin feshine neden olan durumlar, hem kiracı hem de ev sahipleri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 
 
Kira sözleşmeleri süreli ya da belirsiz süreli olarak düzenlenebiliyor. Süreli kira sözleşmelerinde sözleşmenin geçerli olduğu bir süre vardır. Ancak belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ise süre sınırlaması yoktur. 

Kira sözleşmesi kendiliğinden yenilenir mi?

Ancak kira sözleşmesi süreli olsa bile, ev ya da işyeri sahibinin süre bitiminde kira sözleşmesini sona erdirme hakkı bulunmamaktadır. Ancak kiracılar belirli süreli kira sözleşmelerinin sona erdiği tarihten, 15 gün önce ev sahibine bildirmek şartı ile sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. 

Belirsiz süreli sözleşmeler için de aynı durum söz konusudur. Kiracı, 15 gün öncesinden yazılı olarak kira sözleşmesini feshetmek istediğini ev sahibine bildirmek sureti ile kira sözleşmesini tek taraflı olarak sonlandırma hakkına sahiptir.