Kira sözleşmesi nasıl sona erer?

Kira sözleşmesi nasıl sona erer?

Kira sözleşmesi ev ve işyeri kiralamalarında mal sahibi ile kiracısı arasında imzalanıyor. Peki, kira sözleşmesi nasıl sona erer? Kira sözleşmesi ne zaman sona erer? Kira sözleşmesi sona erme nedenleri nelerdir?


Kira sözleşmesi nasıl sona erer?

Kira sözleşmesi ev ve işyeri kiralamalarında mal sahibi ile kiracısı arasında imzalanıyor. Bu sözleşme belli bir süreliğine imzalanıyor. Ancak tarafların sözleşmeyi feshetmemesi durumlarında sözleşme aynı koşullarda bir seneliğine daha yenilenmiş oluyor.


Peki, kira sözleşmesi nasıl sona erer? Kira sözleşmesi ne zaman sona erer? Kira sözleşmesi sona erme nedenleri nelerdir?


Sözleşmenin sona ermesi

I. Sürenin geçmesi

Açık veya örtülü biçimde bir süre belirlenmişse, kira sözleşmesi bu sürenin sonunda kendiliğinden sona erer.


Taraflar, bu durumda, açık bir anlaşma olmaksızın kira ilişkisini sürdürürlerse, kira sözleşmesi belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür.


II. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi

1. Genel olarak

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde taraflardan her biri, daha uzun bir fesih bildirim süresi veya başka bir fesih dönemi kararlaştırılmış olmadıkça, yasal fesih dönemlerine ve fesih bildirim sürelerine uyarak sözleşmeyi feshedebilir. Fesih dönemlerinin hesabında, kira sözleşmesinin başlangıç tarihi esas alınır.


Sözleşmede veya kanunda belirtilen fesih dönemine veya bildirim süresine uyulmamışsa, bildirim bir sonraki fesih dönemi için geçerli olur.


2. Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında

Taraflardan her biri, bir taşınmaza veya taşınır bir yapıya ilişkin kira sözleşmesini yerel âdette belirlenen kira döneminin sonu için veya böyle bir âdetin bulunmaması durumunda, altı aylık kira döneminin sonu için, üç aylık fesih bildirim süresine uyarak feshedebilir.


3. Taşınır kiralarında

Taraflardan her biri, bir taşınıra ilişkin kira sözleşmesini üç gün önceden yapılacak fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.


Kiraya verenin meslekî faaliyeti gereği kiraya verdiği ve kiracının da özel kullanımına yarayan taşınır bir malın kiracısı, kira sözleşmesini, üç aylık kira dönemi sonu için en az bir ay önceden yapacağı bir fesih bildirimiyle sona erdirebilir. Bu durumda kiraya verenin, zararının giderilmesini isteme hakkı yoktur.


III. Olağanüstü fesih

1. Önemli sebepler

Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.

Hâkim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlar.


2. Kiracının iflası

Kiracı, kiralananın tesliminden sonra iflas ederse kiraya veren, işleyecek kira bedelleri için güvence verilmesini isteyebilir.

Kiraya veren, güvence verilmesi için kiracı ve iflas masasına yazılı olarak uygun bir süre verir. Bu süre içinde kendisine güvence verilmezse kiraya veren, sözleşmeyi herhangi bir fesih bildirim süresine uymaksızın hemen feshedebilir.


3. Kiracının ölümü

Kiracının ölmesi durumunda mirasçıları, yasal fesih bildirim süresine uyarak en yakın fesih dönemi sonu için sözleşmeyi feshedebilirler.Kiracı kira borcunu ödemezse ne olur?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com