Kiracı kira borcunu ödemezse ne olur?

Kiracı kira borcunu ödemezse ne olur?

Kiracı, kiralama süresi boyunca belirlenen kira bedelini belirlenen zamanlarda ödemekle yükümlü oluyor. Peki, kiracınızın kira bedelini ödemediğini düşünelim. Bu durumda kiracı kira borcunu ödemezse ne olur?


Kiracı kira borcunu ödemezse ne olur?

Gayrimenkul kiralamalarında mal sahibi ile kiracısı arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Bu sözleşme ile kiraya veren bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracı da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlenmiş oluyor.


Kiracı, kiralama süresi boyunca belirlenen kira bedelini belirlenen zamanlarda ödemekle yükümlü oluyor.


Aynı zamanda kiracı, aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlü oluyor.


Peki, kiracınızın kira bedelini ödemediğini düşünelim. Bu durumda kiracı kira borcunu ödemezse ne olur?


Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.


Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.Kira borcu için ihtarname örneği!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com