Kiracı stopajı ödemezse ne olur?

Kiracı stopajı ödemezse ne olur?

Kira stopajı, gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesi olarak tanımlanıyor. Peki, kiracı stopajı ödemezse ne olur?


Kiracı stopajı ödemezse ne olur?

Kira stopajı, gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesi olarak tanımlanıyor. Peki, kiracı stopajı ödemezse ne olur?


Kiracı stopaj vergisi..

Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi 2014 kapsamında yer alan esaslara göre, gayrimenkul sermaye iradına konu olan mal ve hakları kiralayan Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden stopaj (gelir vergisi kesintisi/tevkifat) yapmak zorundadırlar.


Kiracı olan bu kişi ve kuruluşlar, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden yüzde 20 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak zorundadırlar. Bu vergi kesintisi, gelecek aylara veya yıllara ait olmak üzere peşin ödenen kira bedeli üzerinden de yapılacaktır. 


Mal sahibi kira stopajından sorumlu mudur?

Vergi Usul Kanunu kapsamında yer alan esaslara göre, vergi kesintisinde müteselsilen kesinti kuralı bulunuyor. Buna göre vergi kesintisi yapmak zorunda olan kişi, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumlu oluyor.


Ancak, işyeri kira ödemelerinde, kiracının stopaj (vergi kesintisi) yapmaması halinde, mal sahibinin de müteselsilen sorumlu olacağı yönünde, Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bir belirleme bulunmuyor. 


Bu nedenle, kiracının stopajı vergi dairesine yatırmamasından dolayı, işyeri sahibinin sorumluluğu yoktur.Kira gelir vergisi stopajı 2014!