26 / 05 / 2022

Kira sözleşmesi olmayan kiracının hakları!

Kira sözleşmesi olmayan kiracının hakları!

Kira sözleşmesi, gayrimenkul kiralama işlemlerinde mülk sahibi ve kiracı arasında yapılıyor. Peki, kira sözleşmesi olmayan kiracının hakları nelerdir? İşte, kira sözleşmesi olmayan kiracının hakları!Kira sözleşmesi olmayan kiracının hakları!

Kira sözleşmesi, mülk sahibinin kiralanan mülkün kullanımını ya da kullanıma ek olarak mülkten faydalanmasını kiracıya devretmeyi, kiracının da bu durumla birlikte önceden belirlenen kira bedelini eksiksiz ödemeyi kabul ettiği kontrat olarak tanımlanabiliyor. 


Bu sözleşmeyi imzalayan mülk sahibi ve kiracı, kira sözleşmesinde bulunan maddeleri eksiksiz yerine getirmesi gerekiyor. Bilindiği üzere kira sözleşmesi , belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabiliyor. 


Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılıyor. Peki, kira sözleşmesi olmayan kiracının hakları nelerdir?


Kiracı ile ev sahibi arasındaki sözleşmenin yazılı olması şartı aranmıyor. Kanunda sözleşme için bir şekil şartı aranmıyor.  Ev sahibi ve kiracı arasında yapılacak sözlü bir kontrat da yazılı bir kontrat kadar geçerli sayılıyor ve önem teşkil ediyor.


İspat kolaylığı olması bakımından kira sözleşmesinin yazılı yapılması tarafları koruyor. 


Kiracı hakları 2015!

– Ev sahibi kira kontrat süresi dolmadan kiracıyı evden çıkaramıyor. Ayrıca kontrat süresi bitimine 1 ay kala ev sahibi, kiracısına ihtarname çekmediği sürece, söz konusu kontrat kendiliğinden yenilenir ve süresiz kontrat niteliğine sahip olur. 


– Kiracı, kiraya verenden kiralanandaki ayıbın uygun bir sürede giderilmesini isteyebilir; bu sürede ayıp giderilmezse kiracı, ayıbı kiraya veren hesabına gidertebilir ve bundan doğan alacağını kira bedelinden indirebilir veya kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir. 


– Kiracı, kiraya verenden ayıpların giderilmesini veya kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını ya da zararının giderilmesini isteyebilir.– Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir.


 – Kiracı, kiraladığı evden yeteri kadar yararlanamadığı takdirde, evin sorunları olması halinde, kontrat süresinin dolmasını beklemeden haklı gerekçesini bildirerek evden çıkabiliyor.


 – Evin demirbaş niteliği taşıyan bölümleri ile alakalı tadilatların bedelini ev sahibi karşılıyor. Ancak, kendi zevki doğrultusunda yapacağı değişikliklerden kiracı sorumlu oluyor.– Kiracının apartman yönetiminde fazla bir sorumluluğu olmuyor. Apartman yöneticisi olabilmesi için, ev sahibinin kendisine vekaletname vermesi gerekiyor. 


– Kiracı, evden çıkarken söz konusu konuta zarar vermediği, evi aldığı gibi bıraktığı sürece depozitosunu alma hakkına sahiptir.


Kira sözleşmesi yoksa kiracı nasıl çıkarılır?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com