Kira sözleşmesinde damga vergisi kime aittir?

Kira sözleşmesinde damga vergisi kime aittir? Kira sözleşmesinde damga vergisi kime aittir?

Taşınmaz kiralamalarında imzalanan kira sözleşmesi bazı durumlarda damga vergisine tabi tutuluyor. Peki, kira sözleşmelerinde damga vergisi nasıl hesaplanır? Kira sözleşmesinde damga vergisi kime aittir?Kira sözleşmesinde damga vergisi kime aittir?

Damga vergisi, bir kağıdın yazılıp imzalanarak veya imza yerine geçen işaret konularak düzenlenmiş olması ve düzenlenen kağıdın hukuki sonuç doğuracak şekilde ilgili yerlere ibraz edilmesi koşullarının birlikte gerçekleşmesi halinde ödeniyor.


Taşınmaz kiralamalarında imzalanan kira sözleşmesi bazı durumlarda damga vergisine tabi tutuluyor.


Mesken kira sözleşmelerinde damga vergisi oranı, gerçek kişilerin konutlarının mesken olarak kiraya verilmesi halinde kira sözleşmeleri damga vergisinden muaf tutuluyor. 


Ancak noter onayı ile yapılan bir sözleşme varsa damga vergisi ödeme zorunluluğu bulunuyor. Peki, kira sözleşmesinde damga vergisi kime aittir?


488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun ekli (2) sayılı Tablo’sunun 34 numaralı fırkasına göre; Söz konusu kâğıtlar (vergiden istisna edilmiş), resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibarıyla vergiye tâbi tutulur ve ibraz edenlerce ödeniyor.


Kira sözleşmesinde damga vergisi oranları:

- Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,89)


- Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48)


Yukarıda yer alan vergi oranlarına göre, kefilli kira sözleşmeleri için 1.89+9,48=11.37 oranında damga vergisi ödenmesi gerekiyor.


Vergi her bir nüsha için ödeniyor. Sözleşmede kaç nüsha olduğu belirtilmemesi halinde 2 nüsha olduğu kabul ediliyor.


Damga vergisini, sözleşmeye taraf olan kişilerden, herhangi birisinin ödemesi yeterli oluyor. Damga vergisi ve cezasında, imza edenler zincirleme sorumlu oluyor.Kira sözleşmesi nereden alınır?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com