26 / 05 / 2022

Kira taahhütnamesi 2014!

Kira taahhütnamesi 2014!

Kira taahhütnamesi, kiracının ev sahibi ile birlikte belirlediği tarihte evi boşaltacağına dair imzaladığı belgeye deniyor. Taahhütnamenin geçerli sayılabilmesi için bazı koşullar gerekiyor. İşte kira taahhütnamesi 2014 örneği..Kira taahhütnamesi 2014!

Kira taahhütnamesi, kiracının ev sahibi ile birlikte belirlediği tarihte evi boşaltacağına dair imzaladığı belgeye deniyor. Taahhütnamenin geçerli sayılabilmesi için bazı koşullar gerekiyor.


Tahliye taahhütnamesi kiranın ilk senesinde yapılamıyor. Taahhütnamenin geçerli sayılabilmesi için muhakkak birinci seneden sonra hazırlanmış olması gerekiyor. Kira taahhütnamesi şartları şu şekilde sıralanıyor:


Tahliye taahhütnamesi şartları:

- İlk kira yılı içerisinde verilmemiş olması, 

- Özgür irade ile belirlenmiş bir tahliye tarihini içermesi gerekiyor,

- Yazılı olarak hazırlanmış olması gerekiyor.


Tahliye taahhütnamesinin noterde düzenlenmesi gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak noterde yapılması halinde ileride çıkabilecek problemler karşısında ispat açısından büyük kolaylık sağlıyor.


Kira taahhütnamesi 2014 örneği..

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ


TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI: 

...........................

TC KİMLİK NO: ...........................

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYADI: ...........................

TCKİMLİK NO: ...........................


TAHLİYE EDİLECEK MECURUN ADRESİ: ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................TAHLİYE TARİHİ

......./........./......Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6570 sayılı gayrimenkul  kiraları hakkındaki kanunun 7. maddesi A bendi gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi boş ve sağlam olarak adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.TAAHHÜT TARİHİ:

......../......../......


TAAHHÜT EDEN: 

..............


İMZASI:

..............


Kiracı boşaltma taahhütnamesi!