20 / 08 / 2022

Kiracı boşaltma taahhütnamesi nedir?

Kiracı boşaltma taahhütnamesi nedir?

Mesken kiralamalarında mal sahibi ile kiracısı aralarında anlaşarak, kiracı belirlenen bir zamanda evden çıkmak için boşaltma taahhütnamesi verebiliyor. Peki, kiracı boşaltma taahhütnamesi nedir? Nasıl verilir?Kiracı boşaltma taahhütnamesi nedir?

Mesken kiralamalarında mal sahibi ile kiracısı aralarında anlaşarak, kiracı belirlenen bir zamanda evden çıkmak için boşaltma taahhütnamesi verebiliyor.


Bir diğer ifade ile tahliye taahhüdü, kiracının yazılı olarak evin boşaltılacağı tarihi belirttiği taahhüt olarak karşımıza çıkıyor. 


Taahhütnamenin geçerli olması için bazı şartlar aranıyor: Öncelikle, taahhütnamenin yazılı olarak yapılmış olması gerekiyor. Tahliye taahhütnamesinin noterden yapılma şartı bulunmuyor. Ancak, noter kanalıyla yapılması halinde kiralayan için daha güvenli oluyor.


Ayrıca, ilk kira yılını takip eden yıllardan sonrası için verilmiş olması gereken boşaltma taahhüdünde, evin tahliye edileceği tarihin belirtilmesi gerekli oluyor.


Buna göre bir evi ilk defa kiralıyorsanız, ilk kira kontratı ile yapılan tahliye taahhüdü geçerli olmuyor. Taahhüt verdiği halde evi boşaltmaması halinde ev sahibi, kiracıdan evi tahliye etmesini isteme hakkına sahip oluyor.


KİRACININ BOŞALTMA TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ


TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI  (ÜNVANI)   :

 

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYADI              :          

 

TAHLİYE EDİLECEK

MECURUN ADRESİ          :

 

TAHLİYE TARİHİ          :

 

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 352/1 maddesi gereğince boş ve sağlam olarak yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

 

TAAHHÜT TARİHİ     :

 

TAAHHÜT EDEN       :

 

İMZASI             :2015 kira depozitosu ne kadar?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com