18 / 08 / 2022

Kiracılar oy kullanabilir mi?

Kiracılar oy kullanabilir mi?

Apartman, kat malikleri kurulunun seçtiği yönetici veya yönetim kurulu tarafından yönetiliyor. Peki, yönetici seçiminde ya da bir başka apartman toplantısında kiracılar oy kullanabilir mi?Kiracılar oy kullanabilir mi?

Apartman, kat malikleri kurulunun seçtiği yönetici veya yönetim kurulu tarafından yönetiliyor. Apartman yöneticisi, anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması, sigorta ettirilmesi, korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması gibi görevlere sahip kişi oluyor.


Apartmanda yönetici, kat maliklerinin hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanıyor. Peki, yönetici seçiminde ya da bir başka apartman toplantısında kiracılar oy kullanabilir mi?


Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kiracılar yönetim toplantılarına katılabiliyor. Divan başkanı tarafından konuşma hakkı kendisine verildiğinde ancak dilek ve temennisini iletebiliyor.


Ancak kiracı, ev sahibinin kat maliki tarafından vekalet almadığı sürece oy kullanamıyor.


Kat maliki, kiracısına ancak vekalet verdiği takdirde, kiracı oy kullanma ve yönetime seçilme hakkına sahip oluyor. Ancak vekalet alması, denetçi olmasına yetmez. Denetçi olunabilmesi için kat maliki olmak şarttır.


Apartman toplantısında oya katılma koşulları:

Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.

 

Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz.

 

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.

 

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.


Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.Kiracı tadilat hakları!

https://emlakkulisi.com/kiraci-tadilat-haklari/356857Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com