Kiracının tahliyesi hangi durumlarda istenebilir?

Kiracının tahliyesi hangi durumlarda istenebilir?

Posta yazarı Tamer Heper, "Dükkanda 15 senedir kiracımız var. Nisan'da kontratının süresi doldu, kontrat yapmayacağım. Emsal kiralar gibi artış yaparsa anlaşabileceğimizi bildirdim. Cevap vermedi ve kirayı yatırmıyor, çıkmıyor. Hukuken ne yapmam gerekiyor?" sorusunu cevapladı.Posta yazarı Tamer Heper, "İstanbul’un merkezi bir semtindeki dükkanda 15 senedir bir kiracımız var. O cadde rayicine göre en düşük kirayı ödüyor. Nisan 2021’de kontratının süresi doldu ve ben yeni kontrat yapmayacağım. Emsal kiralar gibi artış yaparsa, anlaşabileceğimizi ihtar çekerek bildirdim. İhtarı aldığını biliyorum. Cevap vermedi ve kirayı da yatırmıyor, çıkmıyor da. Daha ne kadar bekleyeceğim? Mağdur oluyorum. Hukuken ne yapmam gerekiyor?" sorusunu yanıtladı. İşte Heper'in o yazısı...

İstanbul’un merkezi bir semtindeki dükkanda 15 senedir bir kiracımız var. O cadde rayicine göre en düşük kirayı ödüyor. Nisan 2021’de kontratının süresi doldu ve ben yeni kontrat yapmayacağım. Emsal kiralar gibi artış yaparsa, anlaşabileceğimizi ihtar çekerek bildirdim. İhtarı aldığını biliyorum. Cevap vermedi ve kirayı da yatırmıyor, çıkmıyor da. Daha ne kadar bekleyeceğim? Mağdur oluyorum. Hukuken ne yapmam gerekiyor? l F.C.

***

Kiracının tahliyesi hangi durumlarda istenebilir?

Kiracı kirasına uygun bir zam gerçekleştirmiyorsa, kira tespiti davası açılır. Fakat kira tespiti davası açılması için süre koşulları bulunuyor. Bu durumda kira döneminin Nisan ayı olduğu söyleniyor. Kira tespiti davasının açılması için olan süre bugün bitmiş. Zira kira tespiti davasının, dönemden en geç 30 gün önce açılması gerekiyor. Yani bu durumda kira tespit davasının Şubat ayının sonu gibi bir tarihte açılması gerekiyordu.

Fakat bunun da iki istisnası bulunuyor. Birincisi; 30 gün önceden kira artırım isteği ile ihtarname yollamak. Bu durumda gönderilen ihtarname dönem başından 30 gün önce ise ve kira artış talebi bulunuyorsa, bugün kira tespiti davası açıp mahkemeden 2021 Nisan tarihi itibarıyla kira tespiti talep edebilir. İkincisi; eldeki kira sözleşmesi incelenecek. Şayet sözleşmede ‘artırım şartı’ bulunuyorsa, kira tespiti davası açma hakkı da var demek. 

***

Bu iki şarta göre hakkı bulunuyorsa, mahkemeye başvuruda bulunup kira tespiti talep edecek. Kiracı, kiraya zam yapmadığı gibi kirayı da ödemiyorsa bu ayrı hukuki bir olay. Bunun için kiracıya noterden ihtarname yollanır ve ödenmemiş kiralar için 30 gün ödeme süresi tanınır. 

İhtarnameye de ‘30 gün içinde ödeme yapılmadığı takdirde sözleşmenin feshini talep edeceği’ bilgisi mutlaka eklenmeli ve sonrasında 30 gün beklenir. 30 gün içinde ödeme gerçekleştirilmezse, mahkemeye başvuruda bulunup kiracının tahliyesi talep edilir. 

Bu durumda ise tahliye için bir hukuki imkan daha bulunuyor, o da şöyle: Kiracısının 15 senelik olduğu belirtilmiş. 10 uzama senesini bitiren kiracıların tahliyesi herhangi bir neden göstermeden talep edilebiliyor. Bu husus da göz önüne alınabilir.

Kirayı ödemeyen kiracı tahliye edilebilir mi?