18 / 08 / 2022

Kirasını ödemeyen kiracı nasıl çıkarılır?

Kirasını ödemeyen kiracı nasıl çıkarılır?

Ev sahipleri bazı durumlarda kiracılar tarafından mağdur ediliyor. Kira borcunu ödemeyen kiracıların tahliyesi yasal yollarla mümkündür. Peki, kirasını ödemeyen kiracı nasıl çıkarılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...Kiracılar ve ev sahipleri arasında imzalanan kira sözleşmeleri, Türk Borçlar Kanunu kapsamında düzenlenmiş olup, her iki tarafa hak ve yükümlülükler vermektedir. Türk Borçlar Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında kira borcunu ödemeyen kiracılar hakkında gayrimenkul sahibine, kiracının tahliyesi için hukuki imkanlar tanıyor. 

Türk Borçlar Kanunun 13. Maddesi kapsamında; kiracı, kira bedelini kira sözleşmesinde belirtilen tarihte veya tarih aralığında ödemekle yükümlü sayılıyor. Kira bedelini ödemeyen kiracı temerrütte düşmüş oluyor ve tahliye işlemleri için yasal haklar doğuyor. 

Konut kirasını ödemeyen kiracının tahliyesi için başvurulacak üç seçenek vardır. Bunlar; iki haklı ihtar çekimesi sureti ile tahliye davası açılması, tahliye talepli olarak icra takibi başlatmak ve temerrüt nedeni ile tahliye davasu başlatmak olarak biliniyor. Peki, kirasını ödemeyen kiracının tahliyesi nasıl olur?