Kırıkkale'de 1 milyon TL'ye satılık 3 katlı bina!

 Kırıkkale'de 1 milyon TL'ye satılık 3 katlı bina! Kırıkkale'de 1 milyon TL'ye satılık 3 katlı bina!

Kırıkkale merkezde bulunan 3 katlı bina ve kömürlüğü 1 milyon 91 bin TL'ye satılacak. Satış, 24 Temmuz Salı günü 09:10-09:15 saatleri arasında yapılacakİlan şöyle;


T.C. KIRIKKALE 2.SULH HUKUK MAH. SATIS MEMURLUĞU TAŞINMAZIN ACIK ARTIRMA İLANI

2012/5 SATIŞ


Tapu Kaydı: KIRIKKALE İli, MERKEZ ilçesi, Hüseyinkahya Mahallesi, 1068 ada, 13 parsel, 1817 m2, Arsa, nitelikli Samsun bulvarına cephelidir.


Özellikleri: Üzerinde l adet 99 m2 yığma bina ile 26 m2 kömürlüğü, 1 adet 103 m2, yığma bina ile 20 m2 kömürlüğü, 1 adet 120 m2 üzerine 3 katlı ev ve 50 m2 kömürlüğü ile birlikte satılacaktır,

İmar Durumu: Taks: 0,30, Kaks: 3,00 Konut alanıdır.


1.Satış Günü: 24/07/2012

2.Satış Günü: 03/08/2012

Satış Saati: 09:10 - 09:15 - Arası

Satış Yeri Kırıkkale 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Kalemi

Muhammen Bedel: 1.091.580,00-TL


Satış Şartları;


1-Satış, yukarıda belirtilen birinci satış gününde, satış saatleri arasında satış yerinde acık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satıp ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla yukarıda belirtilen İkinci satış gününde aynı yer ve saatler arasında İkinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40 ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile % 18 K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ile tellaliye satış bedelinden ödenir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler İle on beş gün İçinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede acık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir.

is bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 10/06/2012

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİKm.126)

B-38900


İlan için tıklayın