Konut mağdurları parasını faktoringlerden geri alıyor!

Konut mağdurları parasını faktoringlerden geri alıyor!Konut mağduriyetlerinde; mağdurların dairelerini alamamaları yetmezmiş gibi bir de faktoringlere devredilmiş senetleri ödemesi, mağduriyetin katlanmasına sebebiyet veriyordu. Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş konuyu anlatıyor...


Konut mağduriyetlerinde; mağdurların dairelerini alamamaları yetmezmiş gibi bir de üstüne faktoringlere devredilmiş senetleri ödemesi, mağduriyetin katlanarak büyümesine sebebiyet veriyordu. Konuyla ilgili çok önemli hukuki gelişmeler olduğu bilgisini aldık ve gelişmeleri bir kısım mağdurların da avukatlığını yapmış olan Gayrimenkul Hukuku uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş ‘a sorduk; 


Sözleşme ve senet ile müteahhit firmalardan ev alan kimseler, müteahhit firmanın daireleri teslim etmemesi, iflas ya da iflas erteleme sürecine girmesi sonrasında dairelerini ve paralarını alamamış, büyük mağduriyetler yaşamış ve hala daha yaşamaktadırlar. 


Bu mağduriyetin üstüne müteahhit firmanın daha ilk günlerden senetleri faktoring şirketlerine vermesi sonrasında dairesini alamayan mağdurlar bir de icra tehdidiyle faktoring şirketlerine senetlerini ödemek zorunda kalıyorlardı. Zira faktoring şirketleri mağdurlar aleyhine icra takipleri yaparak senet ödemelerini talep ediyorlardı.  Mağduriyet bu nedenle artarak büyüyordu, çünkü mağdur kimseler hem dairelerini alamıyorlar hem de alamadıkları dairenin senet ödemelerini yapmaya devam ediyorlardı. Bu konuda açılmış davalarımızda faktoring şirketlerinin müteahhit gibi sorumlu olacağı ve aldıkları senet ödemelerini geri ödemek  zorunda oldukları mahkeme ve Yargıtay kararları ile sabit hale geldi. Netice olarak bu durumda olan mağdurlar yaptıkları senet ödemelerini faktoring şirketlerinden geri alabildikleri gibi ileri vadelerdeki senetlerini de ödemek zorunda kalmıyorlar.  

 

FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU

Öncelikle; Nama yazılı olarak düzenlenmeyen Tüketici senetlerinin hiçbir surette geçerlilik şartı bulunmaması sebebiyle kambiyo vasıfları yoktur. Kambiyo vasfı taşımayan senetleri temlik alan ve bunu basiretli bir tacir olarak bilen faktoring şirketlerinin de sorumluğu bulunmaktadır. Bu nedenlerle, faktoring şirketlerine ödenen senet miktarlarının geri alınması (istirdatı) gerektiği mahkemelerce kabul edilmiştir.


Kaldı ki; Faktoring şirketlerinin cirosu temlik hükmünde olduğundan mağdurlar, müteahhite karşı ileri sürebileceği defi ve itirazları temellük eden (senedi alan)  faktoring şirketlerine karşı da ileri sürebilir. Bu sebeple faktoringlere ödenen paranın istirdatı (geri istenmesi) talep edilebilmektedir.


Müteahhit ile faktoring şirketi arasındaki ilişki temlik ilişkisi olduğundan; Borçlar Kanunu'nun 188. maddesi uyarınca “ Borçlu devri öğrendiği sırada devrede karşı sahip olduğu savunmaları, devralana karşı da ileri sürebilir” . Dolayısı ile davacı temlik edene karşı haiz olduğu bütün savunmaları temellük eden Faktoring Şirketlerine karşı ileri sürme imkânına sahiptir. Bu husus yerleşmiş Yargıtay İçtihatlarıyla da sabittir. (Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2003/11608E, 2004, 8248 K nolu,09.07.2004 tarihli ve Yargıtay HGK 2010/19-488 nolu kararı)


Mağdurlar için çok önemli olan bu hukuki gelişmelere ait bazı mahkeme ve Yargıtay kararlarını aşağıda görebilirsiniz.


Dosya için tıklayın