Konut sigortası fiyatları yükselecek mi?

Konut sigortası fiyatları yükselecek mi?


Kurda meydana gelen gelişmeler pek çok sektörde fiyatlamaların yeniden ele alınmasına sebep olurken, sigorta sektöründe de poliçelere güncelleme gündeme getirildi.


Kurda meydana gelen gelişmeler pek çok sektörde fiyatlamaların yeniden ele alınmasına sebep olurken, sigorta sektöründe de poliçelere güncelleme gündeme getirildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) gerçekleştirilen açıklamada, döviz kurlarında yaşanan artış ve diğer piyasa dinamiklerindeki hareketlilik sebebiyle, sigorta yaptırıldığı tarihe göre değerleri yükselen makine, teçhizat, ham madde, konut ve iş yerleri ile diğer mal varlıklarının sigorta bedellerinin, güncel piyasa değerini yansıtacak şekilde revize edilmesinin mağduriyetleri engelleyeceği belirtildi.

Konut sigortası fiyatları yükselecek mi?

Sigorta sözleşmesi gerçekleştirilirken belirlenmesi gereken hususlardan en öncelikli olanının "sigorta bedeli" olduğuna vurgu yapılan açıklamada, sigorta tutarının ise sigortalanan kıymetin piyasa fiyatı olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: 

“Sigorta bedelinin doğru belirlenmesi, hasar oluştuğunda mağduriyet yaşanmaması için son derece önemlidir. Döviz kurlarında yaşanan hızlı değer artışı, özellikle ticari işletmelerin varlıklarının sigorta bedellerinin düşük kalmasına neden olmaktadır. 'Eksik Sigorta' olarak adlandırılan bu durumdan korunmak ve mağduriyet oluşmasını engellemek için sigortalılarımızın poliçelerinde güncellemeye gitmeleri gerektiğini vurgulamakta yarar görüyoruz.

Konut sigortası fiyatları yükselecek mi?

Sigortalılarımızın, özellikle yabancı para birimine bağlı kıymetler için, sigorta bedelini mutlaka kur farklarını dikkate alarak revize ettirmeleri büyük önem arz etmektedir. Gerek ticari işletmelerin gerekse bireysel sigortalılarımızın hem mevcut sigorta dönemindeki poliçelerinde güncelleme yapmaları hem de yenileme döneminde poliçeleri oluşturmaya başlarken piyasa değerindeki değişikliği sigorta bedeline tam yansıtmaları gerekmektedir. Türkiye Sigorta Birliği olarak her zaman sigortalılarımızın yanında olmaya ve ülke ekonomisi için katma değer üretmeye devam edeceğiz.”

Kiracılar konut sigortası yaptırabilir mi?

Konut sigortası ve DASK arasındaki fark ne?

Yarım kalan inşaatlara sigorta çözümü!