Konut vergisi beyannamesi!

Konut vergisi beyannamesi!


Aynı çatı altındaki birden çok bağımsız birim ve dairelerin her biri ayrı ayrı bildiri vermesi gerekiyor mu? Konut vergisi beyannamesi nasıl dolduruluyor? İşte konut vergisi beyannamesi örneği...


Konut vergisi beyannamesi!

Konut vergisi beyannamesini, gayrimenkul edinenler veriyor. Beyannamede, bina, hangi belediyenin sınırı veya mücavir alanı içinde ise bu satıra o belediyenin adı yazılıyor. Beyannamede; bina arsasının alanı: İmar ve kadastro planı ile tespit edilen parselin metrekaresi oluyor. İmar ve kadastro görmemiş arsalar için, inşaat sahası ile mütemmimi olan parçanın toplam alanı oluyor.


Ayrıca binanın mesken, işyeri, otel veya fabrika gibi kullanış şekli belirtilmesi gerekiyor. Paylı (müşterek) mülkiyette ise her hissedarın kendi hissesini ayrı bildirim ile bildirmesi gerekiyor.


Aynı çatı altındaki birden çok bağımsız birim ve dairelerin her biri ayrı ayrı bildiri veriliyor. Söz konusu konut vergisi beyannamesi örneği aşağıda yer alıyor.


Konut vergisi beyannamesi örneği:


.................  BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

.................  İL-İLÇE-BELDE


Emlak Vergisi Sicil No: ................. 

Vergi Kimlik Numarası: .................


MÜKELLEFİN

Soyadı

Adı (Kurum İse Unvanı)

Baba Adı

Doğum Yeri/Tarihi

Nüfusa K. Olduğu Yer

Uyruğu

Cilt No

Aile Sıra No

Sıra No


İKAMET ADRESİ

Mahalle/Semt

Cadde/Sokak

Kapı No

Dire No

İl - İlçe


İŞYERİ ADRESİ

Mahalle/Semt

Cadde/Sokak

Kapı No

İl-İlçe

Telefon


Bina vergisi beyannamesi nasıl doldurulur?

1. Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde ise Belediyenin adı 

2. Bulunduğu köy veya mahallenin adı

3. Cadde veya sokağı (değer bakımından farklı bölgede ise farklı bölgenin adı)

4. Kapı ve Daire No

5. Tapuda kayıtlı olduğu;

Pafta No          :

Ada/Parsel No:

Cilt/Sahife No  :

6. Binanın arsasının alanı (m2)

7. Binaya ait arsa payının oranı ve metrekaresi

8. İNŞAATIN TÜRÜ (Çelik-Betonarme Karkas, Yığma-Yarı Yığma, Ahşap, Taşduvarlı-Çamurlu, G.kondu, Basit)

9. İnşaatın sınıfı (lüks,birinci, ikinci, üçüncü, basit)

10. Kullanış şekli (Mesken, İşyeri,Depo, Fabrika, Hastane, Okul vs.)

11. İnşaatın bitim tarihi

12. İktisap tarihi

13. Kısıtlılık hali varsa başlangıç tarihi 

14. Varsa muafiyetin başlangıç yılı ve uygulama süresi

15. Bina hisseli ise hisse nispeti

16. Binanın dıştan dışa yüzölçümü (m2) (Hisseli ise hisseye isabet eden yüzölçümü)

17. Kaloriferli olup olmadığı

18. Asansörlü olup olmadığıTarih ve  İmza


..../..../20..Bina vergisi istisnası!