17 / 08 / 2022

Konya Akşehir'de 11.3 milyon TL'ye satılık 4 iş yeri!

Konya Akşehir'de 11.3 milyon TL'ye satılık 4 iş yeri!

Konya Akşehir Belediyesi, Meydan Mahallesi'nde bulunan 4 iş yerini ihale ile satıyor. İhale 25 Ekim'de yapılacak..Akşehir Belediye Başkanlığı tarafından Meydan Mahallesi'nde yer alan 4 iş yeri ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 11 milyon 300 bin TL olarak belirlenen iş yerlerinin satış ihalesi 25 Ekim 2018 tarihinde yapılacak.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Akşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeli Akşehir Belediyesine ait Meydan Mahallesi. 32200, Sokak 479 ada. 47 parselde aşağıda belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı kanunun 3, maddesine uyularak kapalı teklif usulünde ihale Belediye Encümeni huzurumla 25.30.2018 tarihinde yapılacaktır.

36(12 (î,M.; A Uk»k I bağımsız bölüm nolu 452,01 metrekarelik işyerinin satış ihalesi saat 10:00'da yapılacak olup; muhammen bedeli 3.000.000,00.11, geçici teminatı 90.000.00.TL.‘dir.

3603 G.M.; A Blok 2 bağımsız bölüm nolu 492,71 metrekarelik işyerinin satış ihalesi saat 11:00'de yapılacak olup; muhammen bedeli 3.500.000,00.TL., geçici teminatı 105.000,00 TL,‘dir.

3606 G.M.; C Blok 3 bağımsız bölüm notu 290,89 metrekarelik işyerinin satış ihalesi saat 14:00'de yapılacak olup; muhammen bedeli 2,200.000,00.İL, geçici temini 66.000.00 TL‘dır.

3606 G.M.; D) Blok 3 bağımsız bölüm nolu 369,95 metrekarelik işyerinin satış ihalesi saat 15:00'de yapılacak olup; muhammen bedeli 2,600.000,00 TL. geçici teminatı 78.000,00 TL.‘dir.

Taliplilerin teklif dosyaların, ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarım da içeren kapalı /artlarını. Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve teminat makbuzlarını kapalı zarf içerisinde en geç 25.10.2018 tarihinde Perşembe günü ihale saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilir.