Konya Karatay'da 6 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Konya Karatay'da 6 milyon TL'ye icradan satılık fabrika! Konya Karatay'da 6 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Konya İli, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul 6 milyon TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!


Konya İli, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul 6 milyon TL bedel ile icradan satışa sunuldu. 

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satış konusu taşınmaz; Konya İli, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 25047 ada,3 parselde 5.000,00m2 yüzölçümlü Karkas İmalathane Binası ve Arsası nitelikli, 2 katlı idari bina, imalathane, sundurmadan meydan gelmiş betonarme, karkas ve prefabrik olarak yapılmış fabrikadır.Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 10638 Sokağa cephelidir. Dolmuş ve belediye otobüsleri ve firmaların servis araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Çevresinde imar planına uygun yapılaşmış fabrika binaları bulunmaktadır. Belediyenin her türlü hizmetlerinden faydalanmakta ve her türlü alt yapısı yapılıdır. Satış konusu taşınmaz, kamusal alan ve sit dışında yer almakta ve kısıtlılık hali yoktur, Fabrika binası ve sundurma kısmının taşıyıcı kolonları, kirişleri ve çatısı prefabrik ön gerilmeli beton elemanlar ile ve üzeri sandviç panel ile kaplı, yan duvarları tuğla duvar ile örülü, harç sıvalı ve boyalı, tabanı beton kaplıdır. Sundurma olan kısmın ön ve yan duvarları yoktur, ana fabrika binası ile demir profilden 6.00 m genişlikte profil kapı ile bağlantılıdır. Fabrika üretim ve depolama alanı olarak ayrılmıştır. Ayrıca yan bahçe kısmı fabrika kısmı ile irtibatlandırılarak kullanılmaktadır. Buranın zemini parke taşlı, yan duvarları beton bahçe duvarı üzeri ve çatısı demir konstrüksiyon ve dışı renkli trapez kanallı saç ile kapatılmıştır. Fabrika binasının dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. İdari binanın zemin katı danışmanlık, soyunma odası, yemekhane, mutfak, lavabo ve tuvalet depolardan meydan gelmiş betonarme karkas olarak yapılmıştır. İdari binanın zemin katında kapı ve pencere doğramaları alüminyum doğramalı, zeminleri seramikle kaplı, ıslak alanların duvarları fayansla kaplıdır. Mutfak kısmında suni mermer tezgâhlı mutfak alt ve üst dolabı ve çay ocağı bulunmaktadır. Üst kata merpenle çıkılmakta olup, merpen basamakları mermer, korkuluğu alüminyum doğramadır. Bekleme salonu ve odaların zemini granit seramikle kaplı, duvarları alçı sıvalı ve yönetici odalarının duvarları kâğıt kaplı, tavanları alçı sıvalı, pencere doğramaları alüminyum doğramadan yapılıdır. Elektrik ve su tesisatı vardır. Bahçe giriş kapısı demir sürgülü ve bahçe ihata duvarı beton üzeri demir korkuluklu, bahçe düzenlemesi yapılmış, kamelya zemini mermer ve duvarları, çatısı kamış döşelidir Bahçenin sol giriş tarafı parke taş döşelidir. Ayrıca bahçenin sağında bekçi kulübesi vardır. Yığma olarak yapılı tuğla duvarlı, boyalı, kapı ve pencereleri ahşap doğramalı, çatısı kiremit döşelidir. Ana bina ve bağımsız bölümde kullanılan malzeme ve yapılan işçilikler, binanın taşıyıcı özellikleri itibariyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı yapı yaklaşık birim maliyetler hakkındaki tebliğe göre II. Sınıf (C) grup yapılara girdiği ve dava tarihi itibari ile(2017 yılı ) yapı yaklaşık birim maliyetinin 502,00 TL olduğu, bina betonarme karkas ve prefabrik olarak 2002 yılında yapılmış olması ve bakımlı olması göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede yıpranma payının % 10 olduğu tespit edilmiştir.

 

Taşınmaz 39,60 mx60,44 m =2.393,42 m2 fabrika alanlı, yanında açık sundurma alanı 9,10m x52,10 m =474,11 m2 ve ilave sol bahçe ilave kısım ise 5,00 mx60,44 m =302,20 m2 inşaat alanlıdır. İdare bina kısmı iki katlı 250 m2 olarak fabrika alanı içerisindedir. Arsa bedeli m2 fiyatıkeşif tarihi itibari ile 900,00 TL olabileceği tespit edilmiştir. Kadastro Bilirkişisi tarafından sınırları gösterilen söz konusu taşınmaz üzerinde aşağıda tablo halinde sunulan, tarımsal olarak ekonomik değeri olan ve taşınmaza artı değer katan mütemmim cüz olarak değerlendirilebilecek muhtelif yaşlarda meyve ağaçları ve süs bitkileri bulunmaktadır. Taşınmazın toprağı killi-tınlı, meyili % 0-1 düz-düze yakın, toprak et kalınlığı orta, organik maddece fakir, taşsız, drenaj ve alkalilik problemi olmayan açık kahverengi topraklardandır. Taşınmazın kuzeybatı tarafı sınırlarına sedir ağaçları dikilmiş, kuzey batı tarafının diğer kısımlarına ise ağırlıkla meyve ağaçları dikilmiştir. Taşınmazın güneydoğu tarafına ise ağırlıkla süs bitkileri ve orman ağaçları dikilmiştir.

 

Kıymeti : 6.000.000,00 TL
1. Satış Günü : 12/01/2018 günü 13:50 - 14:00 arası
2. Satış Günü : 08/02/2018 günü 13:50 - 14:00 arası
Satış Yeri : Akabe Mah Cemil Çiçek Cad Adliye Binası A BlokZemin KatMezat Salonu Konya

 

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/6474 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

pus