Konya'da 14.7 milyon TL'ye icradan satılık 3 arsa!

Konya'da 14.7 milyon TL'ye icradan satılık 3 arsa!Konya 4. İcra Dairesi, Meram'da bulunan 3 arsayı satışa çıkardı. Gayrimenkullerin satış bedeli 14 milyon 779 bin TL olarak belirlendi. 


Konya 4. İcra Dairesi, Meram'da bulunan 3 arsayı 14 milyon 779 bin TL'ye satışa çıkardı. Gayrimenkullerin ihalesi 5 Mayıs 2020'de gerçekleşecek.

T.C. KONYA 4. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Konya İli, Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, 15058 Ada, 3 Parsel sayılı, 7 Cilt, 973 Sayfada kayıtlı, 27.105,00 metrekare yüzölçümlü, Arsa vasıflı taşınmazın tam hissesi, Parselin güneyi Nergiz Sokağa, doğusu Hatıp caddesine cephelidir. Parsel etrafı duvarla çevrili, doğusu boş arsa kuzeyinde ise bahçeli 2 katlı evlerin olduğu parselle sınırlıdır. Üzerinde Hatıp Caddesi cephesinde yaklaşık 120 metrekare alanlı Prefabrik ofis binası, taşınmazın orta kısmında kalan üstü açık halde yaklaşık 20 metrekare alanlı yapı ile muhtelif yaş ve cinste ağaçlar mevcuttur. Parselde inşaata yönelik bir çalışma olmadığı keşif tarihi itibariyle fiilen kullanılmadığı görülmüştür. Taşınmazın bulunduğu bölge Konya'nın düşük yoğunluktaki meskun sahasındadır. Planlı yapılaşmalar devam etmekte, Bölgenin alt yapı hizmetleri tam olup her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz Konya Şehir merkezine uzak olup, ulaşım toplu taşınmaz araçlarından otobüs ile sağlanmaktadır. Taşınmaz çevresinde tek ve 2 katlı imarlı yapılarla birlikte yine çevresinde Öğretim kurumları ile alışveriş yerleri bulunmaktadır. Taşınmazın etrafında tüm sosyal donatılar mevcuttur. Ancak resmi kurumlara sanayi alanlarına ve şehir merkezine uzak konumdadır. Parselin 550m batısında Şehit Öğretmen Hüseyin Yavuz İlköğretim Okulu, doğusunda Hatıp Caddesi, 170m güneydoğusunda Akaryakıt İstasyonu, 2.6km kuzeydoğusunda Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği Özel Eğitim Okulu, Ortaokulu ve Uygulama Merkezi, Kozağaç Parkı, 2.6 km kuzeyinde Meram Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sonrasında Antalya Çevre Yolu Caddesi bulunmaktadır. Taşınmaz Hatıp Caddesi ile Antalya Çevre Yolu Caddesinin kesiştiği alt geçitli yol kavşağına 3.2 km, Meram Lalebahçe Polis Karakoluna 7.7 km, Konya Şehir Merkezi olan Konya Valiliği Hükümet binasına 13.2 km mesafededir. Değerlemeye konu taşınmaz amorf bir yapıda düz bir topoğrafyaya sahiptir. Doğu yönde Hatıp Caddesine 60m. Cephesi bulunmakta olup derinliği ise yaklaşık 325m. dir. Parsel üzerinde önceden mevcut olan ekmek fabrikası yıkılmış, parsel üzerinde muhtelif sayıda ardıç ve meyve ağaçları mevcuttur. Parsel sınırları yol üzerinde reklam panosu diğer kısımlarda ise betonarme bahçe duvarı ile çevrili durumdadır. Parsel üzerinde Hatıp yolu tarafında ~125 metrekare kapalı alanlı satış ofisi binası mevcuttur. Prefabrik yapı tarzında inşa edilmiştir. Yapı Değeri; 125 metrekare x 710 TL/metrekare=88.750,00 TL (~90.000,00 TL), Mevzuata uygun proje tanziminde imar plan ve imar yönetmelik hükümlerince çekme mesafelerine uyulması kaydıyla alanı ve geometrik şekli bakımından her türlü bina yapılmaya müsaittir. Meyve ve süs ağaçlarının değeri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Adresi : Kent bilgi sisteminde, Hatıp Mahallesi, Hatıp Caddesi, No: 508 Meram /KONYAadresindedir.
Yüzölçümü : 27.105,00 metrekare
İmar Durumu : Parsel, 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında Mevcut Ekmek Fabrikası sahasında kaldığı, E:0,40, H:6.50m, Bina yükseliği 6.50m, Ön bahçe mesafesi 15m, Komşu Bahçe mesafesi, bina derinliği ve Arsa Bahçe mesafesinde yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Denilmektedir.
Kıymeti : 10.990.000,00 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 05/05/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 09/06/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Akabe Mah., Cemil Çiçek Cad., Konya Adalet Sarayı, B Blok, Zemin Kat, Mezat Salonu, Karatay/KONYA

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Hatip Mahallesi, 19563 Ada, 7 Parsel, 33 Cilt, 4343 Sayfada kayıtlı, 14.284,10 metrekare yüzölçümlü, Arsa vasıflı taşınmaz. Parselin doğusu Gürşahin Sokak, kuzeyi Nergiz Sokağa, güneyi Zümrüttaşı Sokak, batısı Çiçekbaşı Sokak cephelidir. Parsel etrafı 502,83 m uzunluğunda, ortalama h=1.50 mt olan beton duvarla çevrili, üzerinde herhangi bir yapı, ağaç ve müştemilat bulunmadığı, kuzey cephesinde yaklaşık 3 metre derinliğinde 3 adet inşaat temel kazısı yapılmış alan mevcuttur. Parselde inşaata yönelik bir çalışma olmadığı, keşif tarihi itibariyle fiilen kullanılmadığı görülmüştür. Taşınmazın bulunduğu bölge, Konya'nın düşük yoğunluktaki meskun sahasındadır. Planlı yapılaşmalar devam etmektedir. Bölgenin alt yapı hizmetleri tam olup, her türlü belediye hizmetlerinden yararlanılmaktadır. Taşınmaz; Konya şehir merkezine uzak olup, ulaşım toplu taşıma araçlarından otobüs ile sağlanmaktadır. Taşınmaz çevresinde tek ve 2 katlı imarlı yapılarla birlikte yine çevresinde öğretim kurumları ile alışveriş yerleri bulunmaktadır. Taşınmazın etrafında tüm sosyal donatılar mevcuttur. Ancak resmi kurumlara sanayi alanlarına ve şehir merkezine uzak konumdadır. Parselin 320 metre kuzeybatısında Şehit Öğretmen Hüseyin Yavuz İlköğretim Okulu, 400 metre doğusunda Hatıp Caddesi, 450 metre güneydoğusunda Akaryakıt İstasyonu, 2.8 km kuzeydoğusunda Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği Özel Eğitim Okulu, Ortaokulu ve Uygulama merkezi, Kozağaç Parkı, 2.8 km kuzeyinde Meram şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sonrasında Antalya Çevre Yolu Caddesi bulunmaktadır. Taşınmaz; Hatıp Caddesi ile Antalya Çevre Yolu Caddesinin kesiştiği alt geçitli yol kavşağına 3.5 km, Meram Lalebahçe Polis Karakoluna 8 km, Konya şehir merkezi olan Konya Valiliği Hükümet Binasına 13.5 km mesafededir. Taşınmaz geometrik olarak yamuk şeklinde, düz bir topoğrafyaya sahiptir. Kuzey yönde Nergis Sokağa 150 metre cephesi bulunmakta, batı yönde ise Çiçekbaşı Sokağa 75 metre cephesi vardır. Parsel üzeri boş olup, planlanan yapılara ait temel kazısı mevcuttur. Parsel çevresi betonarme bahçe duvarı ile çevrili durumdadır.

Adresi : Kent Bilgi sisteminde adres bilgisi yoktur. Ancak tapuda Beybes Mahallesi, 15059 ada, 18 parselde kayıtlı olan, Hatıp Mahallesi, Nergis Sokak, No:22 Meram/ KONYA adresindeki tek katlı evin 10 metre güneyinde kalmaktadır.

Yüzölçümü : 13.968,68  metrekare (4190605/4285230 Hissesi)
İmar Durumu : Parsel, 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında 2 kat Ayrık Mesken Sahası alanında kalmaktadır. İmar parametreleri; TAKS:0.15, KAKS:0.30, İfrazmin: 1000 metrekare olarak belirlenmiştir.
Kıymeti : 3.785.512,28 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 05/05/2020 günü 14:35 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 09/06/2020 günü 14:35 - 14:40 arası
Satış Yeri : Akabe Mah., Cemil Çiçek Cad., Konya Adalet Sarayı, B Blok, Zemin Kat, Mezat Salonu, Karatay/KONYA

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 19563 Ada, 7 Parsel, 33 Cilt, 4343 Sayfa, 14.284,10 metrekare yüzölçümlü, Arsa vasıflı taşınmazın 100/142841 (10,00 metrekare) Hissesi,
{100/142841 (10,00 metrekare) hissesi satışa konu edilmiştir.}

Parselin doğusu Gürşahin Sokak, kuzeyi Nergiz Sokağa, güneyi Zümrüttaşı Sokak, batısı Çiçekbaşı Sokak cephelidir. Parsel etrafı 502,83 m uzunluğunda, ortalama h=1.50 mt olan beton duvarla çevrili, üzerinde herhangi bir yapı, ağaç ve müştemilat bulunmadığı, kuzey cephesinde yaklaşık 3 metre derinliğinde 3 adet inşaat temel kazısı yapılmış alan mevcuttur. Parselde inşaata yönelik bir çalışma olmadığı, keşif tarihi itibariyle fiilen kullanılmadığı görülmüştür. Taşınmazın bulunduğu bölge, Konya'nın düşük yoğunluktaki meskun sahasındadır. Planlı yapılaşmalar devam etmektedir. Bölgenin alt yapı hizmetleri tam olup, her türlü belediye hizmetlerinden yararlanılmaktadır. Taşınmaz; Konya şehir merkezine uzak olup, ulaşım toplu taşıma araçlarından otobüs ile sağlanmaktadır. Taşınmaz çevresinde tek ve 2 katlı imarlı yapılarla birlikte yine çevresinde öğretim kurumları ile alışveriş yerleri bulunmaktadır. Taşınmazın etrafında tüm sosyal donatılar mevcuttur. Ancak resmi kurumlara sanayi alanlarına ve şehir merkezine uzak konumdadır. Parselin 320 metre kuzeybatısında Şehit Öğretmen Hüseyin Yavuz İlköğretim Okulu, 400 metre doğusunda Hatıp Caddesi, 450 metre güneydoğusunda Akaryakıt İstasyonu, 2.8 kilometre kuzeydoğusunda Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği Özel Eğitim Okulu, Ortaokulu ve Uygulama merkezi, Kozağaç Parkı, 2.8 km kuzeyinde Meram şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sonrasında Antalya Çevre Yolu Caddesi bulunmaktadır. Taşınmaz; Hatıp Caddesi ile Antalya Çevre Yolu Caddesinin kesiştiği alt geçitli yol kavşağına 3.5 km, Meram Lalebahçe Polis Karakoluna 8 km, Konya şehir merkezi olan Konya Valiliği Hükümet Binasına 13.5 km mesafededir. Taşınmaz geometrik olarak yamuk şeklinde, düz bir topoğrafyaya sahiptir. Kuzey yönde Nergis Sokağa 150 metre cephesi bulunmakta, batı yönde ise Çiçekbaşı Sokağa 75 metre cephesi vardır. Parsel üzeri boş olup, planlanan yapılara ait temel kazısı mevcuttur. Parsel çevresi betonarme bahçe duvarı ile çevrili durumdadır.

Adresi : Kent Bilgi sisteminde adres bilgisi yoktur. Ancak tapuda Beybes Mahallesi, 15059 ada, 18 parselde kayıtlı olan, Hatıp Mahallesi, Nergis Sokak, No:22 Meram/ KONYA adresindeki tek katlı evin 10 metre güneyinde kalmaktadır.

Yüzölçümü : 10,00 metrekare (100/142841 Hissesi)
İmar Durumu : Parsel, 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında 2 kat Ayrık Mesken Sahası alanında kalmaktadır. İmar parametreleri; TAKS:0.15, KAKS:0.30, İfrazmin: 1000 metrekare olarak belirlenmiştir.
Kıymeti : 3.500,00 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 05/05/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 09/06/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : Akabe Mah., Cemil Çiçek Cad., Konya Adalet Sarayı, B Blok, Zemin Kat, Mezat Salonu, Karatay/KONYA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masraflar ıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/5238 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.