Köysel dönüşüm nerelerde yapılacak?

Köysel dönüşüm nerelerde yapılacak? Köysel dönüşüm nerelerde yapılacak?

Köylerde yapılması düşünülen dönüşümün; o yörenin mimari durumuna uygun bir şekilde yapılması amaçlanıyor. Peki, köysel dönüşüm nerelerde yapılacak?

Köysel dönüşüm nerelerde yapılacak?


İlgili bakanlık tarafından sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, kentteki sorunlu bölgelerin belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir duruma getirilmesi amacı ile yeniden yapma ya da sağlıklı duruma getirmek için bir takım uygulamalar yapılıyor.


Kentlerde yürütülen bu projelerin ardından, yeni proje konsepti  Köysel Dönüşüm projesi karşımıza çıkıyor. Köylerde yapılması düşünülen dönüşümün; o yörenin mimari durumuna uygun bir şekilde yapılması amaçlanıyor. 


Bu sebeple yöresel bölgelerde yapılacak olan bu projelerin inşaat sürecinde yöresel inşaat malzemesi kullanılması hedefleniyor. 

Bakanlık, kentsel dönüşüm kapsamında evini yıktırıp yöresel tarzda yeniden yaptıranlara 10 bin lira teşvik verecek. 


Köysel dönüşümde pilot köyler şöyle: "Kütahya-Arslanapa ilçesi -Kureyşler köyü (57 hak sahibi). Kahramanmaraş-Göksu ilçesi -Gücüksu köyü (76 hak sahibi), Karaman-Merkez-Güldeıe köyü (79 hak sahibi)" Kureyşler ve Gücüksu köyünde hak sahipliği, yer seçimi. jeolojik-jeoteknik etütler, harita, imar planı, parselasyon çalışmaları tamamlanmış olup. arsa satışları yapıldı. 


Altyapı ve üstyapı proje çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu iki köyde yapım işlerine başlanabilmesi için beş aylık süre öngörülüyor. Gülldere köyünde ise hak sahipliği ve yeni yerleşim için alan belirlendi ve Bakanlığa tahsisi istendi. Tahsisin alınması sonrası hızlı bir şekilde yapım aşamasına geçilecek. Bu işler için yedi aylık şiire öngörülüyor. 


Köylerde kentsel dönüşüm kredisi!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com