19 / 08 / 2022

Kültür ve tabiat varlıkları katkı payı iki kez alınır mı?

Kültür ve tabiat varlıkları katkı payı iki kez alınır mı?

Kültür ve tabiat varlıklarını korumak için yapılacak projelere katkı payı alınabiliyor. Katkı payı, bina, arsa ve araziler için tespit edilen vergi değeri üzerinden hesaplanıyor. Peki, kültür ve tabiat varlıkları katkı payı iki kez alınır mı?Kültür ve tabiat varlıkları katkı payı iki kez alınır mı?

Kültür ve tabiat varlıklarını korumak için yapılacak projelere katkı payı alınabiliyor. Kültür ve tabiat varlıkları katkı payı, bina, arsa ve araziler için, mükellefiyetin başlangıç yılında tespit edilen vergi değeri üzerinden hesaplanıyor. 


Başvuru; il özel idaresince, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca ve belediyelerce yapılacak başvurular, yıl içinde değerlendirmeye esas iki dönem halinde valilerce belirlenecek zamanlarda il özel idarelerine veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına yapılıyor. 


Katkı payı aktarılacak projeler, başvuru dönemini takip eden ay sonuna kadar valilerce değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde başvuruların değerlendirilmesi ve projelerin öncelik sırasının belirlenmesi amacıyla vali başkanlığında istişari nitelikte bir komisyon oluşturulur. 


Bu komisyon, il kültür ve turizm müdürü, il özel idare genel sekreteri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanı, proje gönderen belediyelerin başkanları ile il genel meclisinden ve büyükşehir belediye meclisinden bir üyenin katılımıyla oluşur.


Takip eden yıllarda; yıllara sâri işlerin ödenek dilimleri ile öngörülmeyen durumlar nedeniyle ortaya çıkan zorunlu iş artışları (%50’sine kadar) sözleşme hükümleri dikkate alınarak öncelikle değerlendirilir. Valilik makamının onayı ile yıl içerisinde gerçekleştirilir. Peki, kültür ve tabiat varlıkları katkı payı iki kez alınır mı?


Projenin uygulanması kapsamında katkı payı aktarılan ve tamamlanan bir iş için ikinci defa katkı payı talep edilebilmesi için, bir önceki işe ilişkin geçici kabulün yapıldığı yılı takip eden yıldan itibaren en az on yıl geçmesi gerekir. Ancak tadilat ve tamirat uygulamaları bu madde kapsamında değerlendirilmez.Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payına dair yönetmelik 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com