09 / 08 / 2022

Kültür ve tabiat varlıkları katkı payı nasıl ödenir?

Kültür ve tabiat varlıkları katkı payı nasıl ödenir?

Belediyelerin ve il özel idarelerinin görev alanlarında kalan taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahiplerine kültür ve tabiat varlıkları katkı payı veriliyor. Peki, kültür ve tabiat varlıkları katkı payı nasıl ödKültür ve tabiat varlıkları katkı payı nasıl ödenir?

belediyelerin ve il özel idarelerinin görev alanlarında kalan taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahiplerine kültür ve tabiat varlıkları katkı payı veriliyor.


Katkı payı aktarılacak projeler, başvuru dönemini takip eden ay sonuna kadar valilerce değerlendirilir. Kültür ve tabiat varlıkları katkı payı ödemeleri valilik makamının onayı ile yıl içerisinde gerçekleştirilir. Peki, kültür ve tabiat varlıkları katkı payı nasıl ödenir?


Kültür ve tabiat varlıklarını korumak için gerçekleştirilecek faaliyetler için katkı payı hesabından hangi oranlarda ödeme yapılacağı valilikçe yazılı olarak ilgili belediyelere, il özel idaresine veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına bildirilir. 


Valilikçe uygun görülen planlama, proje ve uygulama yaklaşık maliyetleri ile kamulaştırmaların tahmini maliyet bedellerine göre valilikçe uygun görülen tutar, il özel idarelerince açılan katkı payı hesabında bloke edilir. Proje sonuçlandırılana kadar bloke devam eder.


Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bulunan illerde Bakanlığın öncelik vereceği proje bedellerinin tamamı katkı payı hesabında toplanan tutarın %20’lik kısmından karşılanabilir.


Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bulunan illerde planlama, proje ve uygulama yaklaşık maliyetleri ile kamulaştırmaların tahmini maliyet bedellerine göre valilikçe uygun görülen tutar proje sonuçlandırılıncaya kadar valilikçe tahsis edilir.


Ödemeler, kamulaştırmada anlaşma tutanağı veya asliye hukuk mahkemelerince yaptırılan tespite göre, diğer işlerde ise fatura ve hak edişlere göre yapılır. Bloke edilen tutar, ödeme tutarından fazla ise aradaki fark katkı payı hesabına aktarılır.


Katkı payı hesabında tahsis veya bloke edilen tutar proje sonuçlandırılana kadar yıllara sâri olarak kullanılır.


Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payına dair yönetmelik 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com