16 / 08 / 2022

Kuşadası Blue Vista Hill Otel icradan satılıyor!

Kuşadası Blue Vista Hill Otel icradan satılıyor!

Kuşadası İcra Dairesi tarafından Hacı Feyzullah Mahallesi'nde bulunan Blue Vista Hill Otel satışa çıktı. Lüks otelin satış bedeli ise 80 milyon TL olarak belirlendi. Kuşadası İcra Dairesi, Hacı Feyzullah Mahallesi ve Yavansu Mevkii'nde bulunan lüks oteli satışa çıkardı. Süleyman Demirel Bulvarı'nda bulunan Blue Vista Hill Otel Söke yolunun devamında Kuşadası AVM ve KİPA AVM ve yakın çevrede bulunuyor. 

80 milyon TL'lik satış 

16 bin 644 metrekare arsa alanına sahip otelin satış bedeli ise 80 milyon TL olarak belirlendi. A1,A2,A3 ve A4 bloklarda 1 bodrum kat + Zemin kat + 7 Normal katlı otel binasından oluşan taşınmazın açık ve kapalı havuzu ve plaj tesis alanı bulunuyor. 

İlk ihale 17 Aralık'ta

780 ada 36 parsel üzerinde yer alan dava konusu taşınmazın ilk ihalesi 17 Aralık 2020 günü saat 14:00'da, ikinci ihalesi 12 Ocak 2020 günü saat 14:00'da düzenlenecek. Satış Kuşadası Belediyesi Fenişleri'nde gerçekleşecek.

 Kuşadası Blue Vista Hill Otel icradan satılıyor!  

TAŞINMAZIN ARSASI VE ÜZERİNDE BULUNAN YAPILARIN ÖZELLİKLERİ

Dava konusu taşınmazın bulunduğu 780 ada 36 parsel,16.644,51 metrekare yüzölçüme sahip olup, ‘Bahçeli 8 Katlı Kargir Otel ve Müştemilatı’ vasfındadır. Konu otelin arsası geometrik olarak amorf şekle sahip olup, ince - uzun bir geometriye sahiptir. Arsa topoğrafik olarak deniz kotunun üzerinde seviyede olup, yol cephesi de yol kotundan yüksektedir. Otel bahçesinin girişi bulvardan yapılmakta olup, girişte 2 katlı oyun salonu binası bulunmaktadır.Keşif günü oyun salonu olarak tanımlı hali hazırda gece kulübü / bar alanı kapalı olduğundan girilememiştir. Otel binası ön cephede L şeklinde Bodrum kat + zemin kat + 7 normal kattan oluşmakta olup, arka cephede kalan L nin dörtgene tamamlayan diğer kenarları,B1,B2 ve B3 blok olarak projelendirilmiştir. Ana blokların devamına eklenen B1 ve B2 blokların yan cepheden görünüşü basamak şeklinde olup,2 bodrum kat + Zemin + 6 normal kattan oluşmaktadır. Otelin orta bölümü iç avlu olarak planlanmış ve yüzme havuzu ve restoran teras alanı olarak kullanılmaktadır. Plaj Tesisleri: Otelin deniz tarafında kalan bölümlerinde bulunan imalatlardır. Otelin devamında, açık yüzme havuzu (25x12,5m ebadında) ve çocuk havuzu bulunmaktadır. Yüzme havuzunun alt kısmında merpen ile erişim olan kapalı alanları olan teras bar ve merpen ile erişimi olan alt kotta kalan anfi tiyatro bölümü ve plaj kotuna inişin yapıldığı asansör kulesi yer almaktadır. Bu alanlarda yerler mermer kaplama ve kısmen yeşil alan olarak düzenlenmiştir. Ayrıca otele ait betonarme iskele bulunmaktadır. Otelin 2. Bodrum katı 1.473,58 metrekare alandan oluşmaktadır. Bu katta 1 süit oda ve 21 adet standart oda ve yüzme havuzu tesisat dairesi bulunmaktadır. Otelin 1. Bodrum katı 3.918,79 metrekare alandan oluşmaktadır. Bu katta ısıtma merkezi, soğuk hava depoları, çamaşırhane, Yüzme havuzu ve bağlantılı sosyal tesisleri, personel odaları ve soyunma odaları bulunmaktadır. Otelin Zemin katı: 2.308,27 metrekare alandan oluşmaktadır. Bu katta A1,A2,A3,A4,B1 ve B2 bloklara ait alanlar bulunmakta olup, iç avlu bölümünde teras kat ve açık yüzme havuzu alanları bulunmaktadır. Zemin katta resepsiyon ve bekleme holü, pastane ve dükkânların oluşturduğu çarşı koridoru, mutfak ve restoran bölümlerinin bulunduğu bulaşıkhane, pişirme, hazırlık ve yemek salonu bölümlerinden oluşan alanlar, teras ve yüzme havuzu alanları bulunmaktadır. Ayrıca B1blokta 3 adet -Engelli- otel odası bulunmaktadır. Bu alanların tamamında yerler seramik kaplama, duvarlar saten alçı üzeri boyalıdır. Giriş kapıları alüminyum camekânlı olup, pencereleri tavana kadar alüminyum doğrama camekânlıdır. Otelin 3 köşesinde asansör bulunmaktadır. Otelin 1. Katı: Ana bloklarda (A1-A2-A3-A4) 1.973,48 metrekare alandan oluşmaktadır.A1,A2 ve A3 bloklarda Toplantı salonu, Fuaye ve oturma alanı, otel odaları, bay-bayan kuaför bölümü, oyun odası ile A4 blokta Alakart Restoran alanı bulunmaktadır. Bu katta 32 adet otel odası bulunmaktadır. Otelin 2, 3, 4, 5, 6, 7. Katında ana bloklarda (A1-A2-A3) toplam 8.14,04 metrekare alandan oluşmaktadır. Ayrıca otelin B1 ve B2 bloklarında 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katlarında toplam 1.744,52 metrekare otel alanı vardır.

*NOT: Projesinde B1 blokta toplam alanın sehven 624,00 metrekare olarak yazıldığı, doğrusunun B2 bloklar simetrik plan olduğundan 248,26 metrekare olduğu kanaatindeyiz. Otelin alan hesabı bu şekilde yapılmıştır. • Toplam alan 19.990 metrekaredir. Otelin Yapı kullanma izin belgesinde toplam alan 20.367 metrekare olmasına rağmen B1 blokta 4.5.6. katlar toplam alanı 248,26 olması gerekir iken sehven 624 metrekare olarak belirtildiği için 375 metrekare alan projesinde eksiltilerek düzeltilmiştir. Değerlemede 19.990 metrekare üzerinden hesaplama yapılmıştır. Otelin 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. katlarında bulunan toplam otel odası sayısı 236’dır. Otelde toplam 315 adet otel odası bulunmaktadır.12 adet süit oda, 2 adet kral dairesi bulunmaktadır. Otel odalarının zeminleri halı kaplama, ıslak hacimler seramik kaplama, duvarlar saten alçı üzeri boya olup, ahşap kapı ve alüminyum pencere çerçeveleri mevcuttur. Banyolarda duşakabin, klozet ve Hilton lavabo bulunmaktadır.

 Kuşadası Blue Vista Hill Otel icradan satılıyor! 

SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi (Kuşadası İcra Müdürlüğünün Vakıflar Bankası T.A.O. bulunan-Iban No: TR**********************06-(Kuşadası Vergi Dairesi- 5980802394) numaralı hesabımıza TC kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız kesin ve süresiz" müdürlüğümüz dosya numarasını içerir teminat mektubu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların Müdürlüğümüzde bulunan pos cihazından satıştan önce yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 s. Kan. 1. Maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez.) veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İİK 127. MAD GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan(mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2665 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.