Lüleburgaz'da 14.3 milyon TL'ye icradan satılık fabrika ve müştemilatı!

Lüleburgaz'da 14.3 milyon TL'ye icradan satılık fabrika ve müştemilatı!

T.C. Lüleburgaz 1. İcra Dairesi, Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Celaliye Mahallesi'nde yer alan fabrika ve müştemilatını 14 milyon 314 bin 534 TL'ye satıyor...T.C. Lüleburgaz 1. İcra Dairesi tarafından, Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Celaliye Mahallesi'nde yer alan fabrika ve müştemilatı 14 milyon 314 bin 534 TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkulün satış ihalesi 25 Kasım tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilecek.

İlan metni: 

T.C. LÜLEBURGAZ 1. İCRA DAİRESİ 2017/443 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmazın Özellikleri : Kırklareli İl, Lüleburgaz İlçe, - Ada, 3920 Parsel, CELALİYE Mahalle/Köy, BURGAZ YOLU UZUN DOĞAN Mevkii, TAPU KAYITLARI:Dosyasında mevcut Tapu Kaydı Belgesine göre; Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Celaliye Köyü, 3920 parselde kayıtlı 'Kompresör ve jeneratör binası kazan dairesi olan fabrika binası ve tarlası vasıflı taşınmazın tam hissesi Alinn Dış Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlıdır.Taşınmazın Adresi: Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Celaliye Köyü, Lüleburgaz Yolu Üzeri, 2.Km, No:6, CB Company posta adresinde yer almaktadır.

İMAR DURUMU Dosyasında mevcut imar durum belgesine göre; konu taşınmazın üzerinde bulunduğu 3920 parsel numaralı taşınmazın 45375m2 lik kısmı Sanayi Alanı olarak, geriye kalan 59425m2 lik kısmı ise Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak belirlenmiştir. Sanayi alanından Emsal:0.60, sosyal ve idari binalar için Hmaks:6.50, sanayi yapılarında Hmaks: Serbest, yapı yaklaşma mesafesi yoldan 20m, komşu parsellerden ise 5m olarak belirlenmiştir.Çevre ve Özellikleri:Taşınmaz imar planı dışında kalan bölgede yer almakta olup, bölgede altyapı mevcut değildir.

ANA GAYRİMENKUL ÖZELLİKLERİ 3920 parsel numaralı 104.800,00m2 alanlı Kompresör ve Jeneratör Binası, Kazan Dairesi Olan Fabrika Binası ve Tarlası vasıflı taşınmaz üzerinde, betonarme yapı tarzında zemin+1 normal katlı idari bina, betonarme/prefabrik yapı tarzında zemin+3 normal katlı fabrika binası(1), betonarme/prefabrik yapı tarzında tek kattan ibaret fabrika binası(2), betonarme yapı tarzında tek katlı kazan dairesi ve kompresör-jeneratör binaları, betonarme/prefabrik yapı tarzında tek kattan ibaret depolar bulunmaktadır.Parselde yapıların bulunduğu yaklaşık 12.000m2'lik kısımda çevre düzenlemesi yapılmış olup, parsel geri kalan kısımlar ise tarımsal amaçlı kullanılmaktadır.
İDARİ BİNA: Taşınmaz betonarme yapı tarzında, III/B yapı grubunda, zemin+1 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Zemin katta yaklaşık 305m2 alanlı, 1.normal katta yaklaşık 305m2 alanlı olup toplamda 610m2 alanlıdır.Taşınmazın zeminleri ıslak hacimlerde; kalebodur kaplama, ofis hacimlerinde ise; parke kaplamadır.

FABRİKA BİNASI(1): Taşınmaz betonarme/prefabrik yapı tarzında, II/C yapı grubunda, tek katlı olarak inşa edilmiştir. Yapı yaklaşık 2.860m2 alanlıdır. Yapının dış cephesi; prefabrik dış cephe kaplama üzeri dış cephe boyalı olup, çatısı; çelik konstrüksiyon üzeri sandviç panel kaplamadır.

DEPO: Taşınmaz betonarme/prefabrik yapı tarzında, II/B yapı grubunda, tek katlı olarak inşa edilmiştir. Yapı yaklaşık 1000m2 alanlıdır. Yapının dış cephesi; prefabrik dış cephe kaplama üzeri dış cephe boyalı olup, çatısı; çelik konstrüksiyon üzeri sandviç panel kaplamadır. Zeminleri; aşınmaya karşı dayanımlı, yüzey sertleştiricili beton kaplamadır.

FABRİKA BİNASI(2): Taşınmaz betonarme/prefabrik yapı tarzında, II/C yapı grubunda, zemin+3 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Yapı tüm katlarda 405m2 alanlı olup toplamda ise yaklaşık 1.660m2 alanlıdır. Yapının dış cephesi trapez saş kaplama olup, çatısı; çelik konstrüksiyon üzeri sandviç panel kaplamadır.Binanın son katı misafirhane olarak dizayn edilmiştir.

JENERATÖR-KOMPRESÖR VE KAZAN DAİRESİ: Yapılar betonarme/prefabrik yapı tarzında, II/B yapı grubunda, tek katlı olarak inşa edilmiştir. Yapılar yaklaşık (140m2*2) 280m2 alanlıdır. Yapının dış cephesi; prefabrik dış cephe kaplama üzeri dış cephe boyalı olup, çatısı; çelik konstrüksiyon üzeri sandviç panel kaplamadır. Parsel üzerinde yaklaşık 610m2 alanlı idari bina, 2860m2 alanlı üretim binası, 1660m2 alanlı yüksek katlı üretim binası, 1000m2 alanlı depo, 140m2 alanlı kazan daire ve 140m2 alanlı jeneratör binası bulunmakta olup toplamda yaklaşık 6410m2 alanlı yapı bulunmaktadır.TARLA BİLGİLERİ; Taşınmazın tarımsal niteliği korunacak alan olarak belirtilenen 59425 m2 kısmı tarım arazisi olarak kullanılmakta olup kuru tarım tarıma elverişli ve kumlu-killi toprak yapısına sahiptir. Verim kabiliyeti açısından iyi, düz ve makinalı tarıma uygundur.

Yüzölçümü : 104.800 m2
Arsa Payı : TAM
Kıymeti : 14.314.534,10 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 25/11/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 28/12/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : GENÇLİK MAHALLESİ LÜLEBURGAZ ADALET SARAYI 4. KAT MEZAT SALONU LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ

Lüleburgaz da 14.3 milyon TL ye icradan satılık fabrika ve müştemilatı!

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İş bu satış ilanı İİK 127. Maddesi gereğince tebliğ yapılamayan ilgilere satış ilanı tebligat yerine geçer.

7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/443 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.