Mahmut Tanal Çekmeköy'ün yol sorununu meclise taşıdı!

Mahmut Tanal Çekmeköy'ün yol sorununu meclise taşıdı!İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki kaldırım ve yol sorunu meclise taşındı. Konu ile ilgili olarak İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Çevre Ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı tarafından yanıtlandırılmak üzere soru önergesi hazırladı..


Mahmut Tanal Çekmeköy


İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki kaldırım ve yol sorunu meclise taşındı. Konu ile ilgili olarak İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, soru önergesi hazırladı. Tanal sorularını Çevre Ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı'ya sordu.


"Tüm illerimizde yaşanan çevre ve şehircilik düzenlemelerine ilişkin sorunlar bulunmaktadır. Şehir içlerine yapılan kaldırımlar ve yollar sıklıkla bozulmakta sürekli yeni çalışma gerektirmektedir." diyerek Çekmeköy'ün kaldırım ve yol sorunları ile ilgili düzenleme yapılıp yapılmadığını sordu.


Mahmut Tanal'ın Çevre Ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı tarafından yanıtlandırılmasını istediği sorular şu şekilde:


1)     İstanbul İli Çekmeköy ilçemizde yapılan kaldırımların ve yolların ihaleleri yapılmakta mıdır? İhale yapılıyor ise ihaleler ne kadar sürede bir yenilenmektedir?


2)     2011 yılından önergenin verildiği tarihe kadar yıllara göre ayrı ayn belirtilmek üzere Çekmeköy ilçemizin çevre düzenlemeleri için kaç ihale yapılmıştır? Yapılan ihalelere firma isimleri ayrı ayn belirtilmek üzere kaç firma katılmıştır? İhalelere katılan firmalar isimleri ayn ayrı belirtilmek üzere ne kadar ihale teklifi sunmuşlardır?


3)     2011 yılından önergenin verildiği tarihe kadar her yıl ayn ayrı belirtilmek üzere hangi firmalara ihale verilmiştir? Her yıl ayrı ayn belirtilmek üzere Çekmeköy ilçemizde yapılan ihaleler firma isimleri ayrı ayn belirtilmek üzere hangi firmalara ne kadar ihale bedeli ile verilmiştir?


4)     Çekmeköy ilçemizin çevre düzenleme, yol ve kaldırım çalışmalarına ilişkin yapılan ihalelerin verildiği firma sahiplerinin veya ortaklarının herhangi bir siyasi parti üyeliği var mıdır? Varsa firma ortakları veya sahipleri isimleri ayrı ayrı belirtilmek üzere hangi siyasi parti üyesidirler?


5)    Çekmeköy ilçemizin çevre düzenleme, yol ve kaldırım çalışmalarına ilişkin yapılan ihalelerin verildiği firma sahiplerinin veya ortaklarının yaptığı çalışmaların denetimi yapılmakta mıdır? Denetim yapılıyor ise bu denetimler kim/kimler tarafından yapılmaktadır? Yapılmakta ise bu denetimler ne kadar sürede bir tekrarlanmaktadır?


6)    Çekmeköy ilçemizin çevre düzenleme, yol ve kaldırım çalışmalarına ilişkin yapılan ihalelerin verildiği firma sahiplerinin veya ortaklarının yaptığı çalışmaların denetimi yapılıyor ise kaldırım ve yolların sürekli bozulmasının gerekçesi nedir? Yapılan çalışmalarda tadilat işlemlerinin sürekli tekrarlanması rant sağlanmak istenmesinden mi kaynaklanmaktadır?


7)    Çekmeköy ilçemizin çevre düzenleme, yol ve kaldırım çalışmalarına ilişkin yapılan ihalelerin verildiği firma sahiplerinin veya ortaklarının yaptığı çalışmaların denetimi yapılıyor ise uygun çalışmalar yapmadığı tespit edilen firmalara ilişkin herhangi bir yasal işlem başlatılmakta mıdır? Şimdiye kadar yaptığı çalışmaların uygun olmadığı denetlenmiş ve ispat edilmiş firma var mıdır? Varsa isimleri ayrı ayrı belirtilmek üzere bu firmalar hangileridir? Çalışmalarının uygun olmadığı denetlenen firmalar ile ilgili herhangi bir Hukuki işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise ne zaman hangi firmalara Hukuki işlem başlatılmıştır?


8)    İnsanlarımızın, Yol, Çevre ve kaldırım çalışmalarının sürekli yenilenmesini gerektiren çalışmalar nedeniyle mağdur edilmesi Anayasa’da yer alan sosyal devlet ilkesinin, İnsan Haklarının İhlal edildiği anlamına gelmemekte midir? Çevre düzenlemeleri gibi nedenlerle vatandaşlarımızın mağdur edilmesini önlemek Bakanlığınızın görevi değil midir ve bu görev neden yerine getirilmemektedir?