Mal bildirimi nedir?

Mal bildirimi nedir?Borçlunun borcuna yetecek tutarda mal varlığını ve geçim kaynaklarını vergi dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmesi gerekiyor. Mal bildirimi nedir, nasıl yapılır? İşte sorularınızın yanıtı...


Mal bildirimi nedir?

Mal bildirimi; borçlunun borcuna yetecek tutarda mal varlığını ve geçim kaynaklarını vergi dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmesi olarak tanımlanıyor. Peki kimler mal bildiriminde bulunur?


Borçlu borcuna karşılık kendisinde veya kendisine ait olup da üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve hakları da tahsil dairesine bildiriyor.


Mal bildiriminde yer alması gereken hususlar;

Borçlunun kendisinde veya borçluya ait olup da üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve hakları mal bildiriminde bulunur.


- Yapılan mal bildiriminin borçlunun borcuna yetecek tutarda olması esastır.


- Mal bildiriminde bulunan borçlu, bildirimde bulunduğu malın miktarını, nevi’ni mahiyetini, vasfını, değerini 

belirtmelidir. 


- Mal bildiriminde borçlu, her türlü gelirlerini veya kendisine ait malının olmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını da ayrıca mal bildiriminde belirtmelidir. 


- Borçlu, mal bildirimine rağmen borcunu ne şekilde ödeyebileceğini de belirtmelidir.


- Mal bildirimi yazılı veya sözlü olarak vergi dairesine yapılmalıdır.


Borçlunun haczedilebilecekmalları olmadığını bildirmesi mal bildirimi hükmündedir.


Malı olmadığını bildiren borçlununbildirime ekleyeceği hususlar nelerdir?

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen ve malı olmadığı yolunda bildirimde bulunan kamu borçlusu, bu bildirim ile birlikte veya bildirimin tarihinden itibaren 15 gün içinde: 


- En son kanuni ikametgah ve iş adreslerini bildirmek, 

- Varsa devamlı mükellefiyetleri bulunan diğer vergi dairelerini ve kamu idarelerini ve bunlardaki hesap ve kayıt numaralarını bildirmek,

- Nüfus kayıt örneğini vermek, mecburiyetindedir. Bu mecburiyeti yerine getirmeyenler ilgili mahkemelerce bir aya kadar hafif hapis veya 100 Yeni Türk Lirasına kadar adli para cezası ile 

cezalandırılırlar.


Mal bildiriminde bulunmamanın cezası nedir?