Manavgat'ta 23.3 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Manavgat'ta 23.3 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Manavgat 2. İcra Dairesi, Antalya İli, Manavgat İlçesi, Çenger Mahallesi'nde bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanın satış bedeli 23 milyon 368 bin 200 TL olarak belirlendi.


Manavgat 2. İcra Dairesi, Antalya İli, Manavgat İlçesi, Çenger Mahallesi'nde bulunan arsayı 23 milyon 368 bin 200 TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 12 Kasım 2020 günü gerçekleşecek.

T.C. MANAVGAT 2. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli, Manavgat İlçesi, Çenger Mahallesi, 124 ada 1 parsel numaralı satışa konu taşınmaz, 25.208,00m2 yüzölçümünde, Arsa vasfında tapuda kayıtlı olup 6873/12604 hissesi (13.746,00 metrekare) borçlu adına kayıtlı olmakla bu hisse satılacaktır.Taşınmaz üzerinde MÜLKİYET İNTİKALİNİN TOPRAK VE TARIM REFORMUNUN UYGULANMASI AÇISINDAN GEÇERSİZ SAYILACAĞI beyanı bulunmakta olup bu beyan ile birlikte satılacaktır. Beyana ilişkin Antalya Valiliği İl Tarım Orman Müdürlüğünün 06/08/2020 tarih ve E.2185334 sayılı dosyamız içerisinde bulunan cevabi yazısında söz konusu beyanın satış hazırlık işlemlerine ve satış sonrası tescil işlemlerine herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır. şeklinde olduğu görülmüştür. Manavgat İlçe merkezinin kuşbakışı yaklaşık 18 km doğusunda, Alanya-Manavgat karayolu (D400) 700m kuzeyinde Çenger Mahallesi sınırlarında bulunmaktadır. Parselin tüm çevresi zeminde açılmamış olan imar yolu, kuzey- doğusu yoldan sonra orman arazisi, doğusu yoldan sonra arsa, güneyi yoldan sonrası tarla ve batısı yoldan sonrası arsa olan taşınmazlardır. Parsel D400 karayoluna 700m, denize 800m mesafede ve karayolu kuzey şeridi boyunca turistik oteller ve tatil siteleri bulunmaktadır. Parsel güneye hafif eğimli bir bölgede yer almakta, şekli düzgün olup topoğrafik olarak inşaat yapılmasına uygun dur. Halen boş durumdadır.

Yüzölçümü : 25.208,00 metrekare
Borçluya Ait Hisse Yüzölçümü: 13.746,00 metrekare

İmar Durumu : Dosya içerisinde bulunan Manavgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2019 tarih ve E.23246 sayılı yazısına göre; Çenger Mahallesi, 124 ada 1 parsel Manavgat (Antalya) Çavuşköy 1/1000 ölçekli İlave + Revizyon Uygulama İmar Planı'nda 'Turizm + Konut Alanları (TK) içerisinde kalmakta olup, yazının eki plan notlarına göre;

Bu alanlarda konut kullanımları veya 15.000 metrekare ve üzeri parsellerde turizm tesisleri yer alabilir.

Bu alanlarda konut yapılması halinde yapılaşma koşulları; Ayrık Nizam, Emsal=0,30, En fazla kat adedi=2 kat (Yençok=8,50m), yapılacak ifrazlarda en az parsel büyüklüğü 500 metrekare 

Bu alanlarda konut yapılması halinde; toplam emsalin yüzde 20'sini, Yençok=4,50myi ve toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmemek kaydıyla Sosyal Tesis ve Spor amaçlı binalar yapılabilir. Bu alanlarda konut kullanım tercih edilmesi halinde; 15mlik yoldan kot alan binaların zemin katında toplam emsalin yüzde 20sini aşmamak ve bu yola cephesi bulunması koşuluyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalathane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak dükkan, kuaför, terzi, muayenehane, aile sağlığı merkezi, lokanta, pastane, anaokulu, kreş vb. konut dışu kullanımlar yer alabilir. Bu ünitelere ayrı depo yada eklenti bağlanamaz. * Bu alanlarda Turizm Tesisi yapılması halinde, bu plan notlarının 'Turizm Tesis Alanları ile ilgili hükümleri geçerlidir. Denilmekte olup, Turizm Tesis Alanları ile ilgili hükümlerde de; 

Turizm Tesis Alanlarında en fazla 2 bodrum kat yapılabilir,

Turizm Tesislerinde tesisat katı yapılması halinde, tesisat katı kat adedine ve bina yüksekliğine dahildir. 

Otel yapılması halinde; Emsal (E)=0,50, En fazla yapı yüksekliği=5 kat,*Tatil Köyü yapılması halinde; Emsal (E)=0,50, En fazla yapı yüksekliği=2 kat,*Diğer Turizm Tesislerinde; Emsal (E)=0,30, En fazla yapı yüksekliği=3 kat, Olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 23.368.200,00 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : Borçlunun hissesi üzerinde, icrai haciz şerhi ve Mülkiyet intikalinin toprak ve tarım reformunun uygulanması açısından geçersiz sayılacağı beyanı bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 12/11/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 10/12/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Manavgat Adalet Sarayı C Kapısı Tarafına Kurulu Satış Salonu (Belediye Çadırı)

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/5833 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/09/2020