14 / 08 / 2022

Martı GYO, borsada 220 milyon TL'lik pay halka arz edecek!

Martı GYO, borsada 220 milyon TL'lik pay halka arz edecek!

Martı GYO'nun 110 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 330 milyon TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 220 milyon TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname onaylandı.Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri hakkında açıklama yaptı. 

Onay verildi
Martı GYO'nun 110 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 330 milyon TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 220 milyon TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Nisan 2021 tarih ve 2021/19 sayılı toplantısında onaylandı. 

Borsada payı olan yeni pay alabilecek
Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların yüzde 200 oranında yeni pay alma hakkı bulunuyor. Yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL olarak kullandırılacak. Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 11 Haziran 2021 ile 8 Temmuz 2021 tarihleri arasında 28 gün süreyle kullandırılacak.

Borsa İstanbul'da satılacak
Pay bedelleri Denizbank A.Ş., Gayrettepe Ticari Merkez Şubesi nezdinde Şirket adına açılmış olan TR53 0013 4000 0017 8141 800 29 numaralı özel banka hesabına yatırılacak. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar BİAŞ Birincil Piyasada 2 iş günü süre ile nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa'da oluşacak fiyattan Borsa İstanbul'da satılacak. 

İzahname yayınlandı
Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden, şirketin kurumsal internet sitesinden ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

Pay Grup Bilgileri

Mevcut Sermaye (TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)

Verilecek Menkul Grubu

Verilecek Menkul Kıymet

    

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021

2.240.000

4.480.000,000

200,00000

1,00

A Grubu

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021

    

B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039

3.360.000

6.720.000,000

200,00000

1,00

B Grubu

B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039

    

C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013

104.400.000

208.800.000,000

200,00000

1,00

C Grubu

C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013

    

 

Martı GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 110.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 330.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 220.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 2021/19 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların % 200 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL olarak kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 11.06.2021 ile 08.07.2021 tarihleri arasında 28 gün süreyle kullandırılacaktır. Pay bedelleri Denizbank A.Ş., Gayrettepe Ticari Merkez Şubesi nezdinde Şirket adına açılmış olan TR53 0013 4000 0017 8141 800 29 numaralı özel banka hesabına yatırılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar BİAŞ Birincil Piyasada 2 iş günü süre ile nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa'da oluşacak fiyattan Borsa İstanbul'da satılacaktır.

Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.gov.tr), Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.martigyo.com) ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.infoyatirim.com) ulaşılabilir.