Mersin'de icradan 3.3 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Mersin'de icradan 3.3 milyon TL'ye satılık 2 arsa!Mersin İli Tarsus İlçesi'nde bulunan 2 arsa Tarsus 2.İcra Dairesi tarafından 25 Ağustos 2015 günü saat 11:20 ile 11:30 arası açık artırma usulüyle satışa sunulacaktır.


Mersi Tarsus'ta yer alan 2 arsa 3 milyon 334 bin 17 TL bedelle Tarsus 2.İcra Dairesi tarafından satışa sunulacaktır.


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: MERSİN İli, TARSUS ilçe, 914 nolu Parsel, Yunıısoğlu Köyü, (mahallesi) ndeki taşınmazın tamamı 54.959.43 m2 Taşınmaz borçlu adına tam hisselidir. Yunusoğlu Köyü sınırları içerisinde olan Taşınmaz kumlu-tınlı, organik maddece zengin, su tutrr: kapasitesi yüksek her türlü bitkisel üretim yapılabileceği toprak yapısına sahip l.sınıf sulu tarım arazisidir. Taşınmaz tapu kayıtlarında he ne kadar tarla vasfında gözüküyorsa da halihazırda kapama mahsul verir durumda karışık kapama narenciye (mandolin, greyfurt, lime" portakal) bahçesidir. Bahçe teknik bakımdan gerekli bakım ve zirai mücadele işlemleri yapılmış, ulaşım kolaylıkta sağlanmaktadır. Bahçeci tarımı, dışımda mısır, buğday, sebze tarımı içinde uygundur. Ayrıca; l.BİNA, Betonarme karkas yapı olup bekçi evi olarak kullanılmaktac Yapının taban alanı 64.00m2dir. Zemin katı tarımsal depo, l.kat ise meskendir. Sıvalı-boyalı, yer döşemesi beton şap, kapı ve pencer; doğraması ahşaptır. 1. kata açıktan çıkılan merpeni vardır. 2 oda-banyo/wc beraber ve mutfaktan ibarettir. Islak hacimler; yerler beton şapi duvarlar sıvalıdır. Mutfak tezgahı beton olup, alt ve üst dolaplar sunta üzeri yağlı boyalıdır. Soba ısıtmalı ve güneş enerjisi mevcuttur. Eleklrı ve suyu mevcuttur. Yapı yaklaşık 18-20 yaşlarında olup yıpranma payı %25'tir. Evin müştemilatında sunudurma 60,00m taban alanı brike yığma duvarlıdır. Demir profil çatılı üzerine çinko kaplıdır. Yer döşemesi beton şaplıdır. Sıvasız olup, garaj olarak kullanılmaktadır. 2.BİNA betonarme karkas yapı olup, tarımsal depo olarak kullanılmaktadır. Yapının taban alanı 663.00m2dir. Sıvalı, kapı ve pencere doğramalar demir prollldir, elektriği mevcuttur. Yer döşemesi beton şaptır. Kat yüksekliği 6.00 metredir, l.katı ev olup 120m2 alanlıdır. Duvarları, çatısı, y döşemesi kapı-pencereleri tamamen masif ahşap olup, üzeri verniklidir. 2 oda-salon/mutfak beraber-banyo-wc ve seyir terasından ibarett • Islak hacimler, yerler seramik duvarlar fayanstır. Duşa kabin mevcuttur. Mutfak tezgahı mermer olup, alt ve üst dolapları MDF Lamincr mobilyalıdır. Soba ile ısıtmalıdır. Elektriği ve suyu mevcuttur. Depo yaklaşık 18-20 yaşlarında olup genel durumuna göre yıpranma payı %25'dı-Ayrıca; Taşınmaz üzerinde, il Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'nün 3083 sayılı Yasa'nın 13. Maddesi gereğince kısıtlı olup, Tarım Reform j Genel Müdürlüğü'nün 3083 sayılı Yasa'nın uygulama Yönetmeliği'nin 24. maddesine göre toplulaştırma alanına alındığına dair şerh vardır.


Adresi: Yunusoğlu Köyü-Tarsus/MERSİN

Yüzölçümü: 54.959.43 m2

Arsa Payı: Tam


İmar Durumu: Tarsus Yunusoğlu Mahallesi 914 nolu parsel Belediye imar Planı dışında, belediyemiz sınırları içerisinde olup, Söz konusu parsel 1/100.000'lik Adana-Mersin Çevre Düzen Planı kapsamındadır.


Kıymeti: 2.256.017.55 TL

KDV Oranı : % 18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü: 25/08/2015 günü 11:20 - 11:30 arası

2.Satış Günü: 21/09/2015 günü 11:20 -11:30 arası

Satış Yeri : Tarsus Adalet Sarayı 2. Kat Mezat Salonu-Tarsus/MERSİN 


2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Mersin il, Tarsus İlçe, 92 Parsel No, Yunusoğlu Mahalle/Mevkii, Yunusoğlu Köyü, MERSİN ili, TARSUS ilçe, 92 no.Parsel, Yunusoğlu Köyü (mahallesi) ndeki taşınmazın tamamı 30.800.00 m2 dir. Taşınmaz borçlu adına tam hisselidir. Yunusoğlu Köyü sınırlan içerisinde olan Taşınmaz kumlu-tınlı, organik maddece zengin, su tutma kapasitesi yüksek her türlü bitkisel üretim yapılabileceği toprcr. yapısına sahip l.sınıf sulu tarım arazisidir. Taşınmaz tapu kayıtlarında her ne kadar tarla vasfında gözüküyorsa da halihazırda kapama mahsul verir durumda karışık kapama narenciye (mandolin) bahçesidir. Bahçe teknik bakımdan gerekli bakım ve zirai mücadele işlemleri yapılmış ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır. Bahçecilik tarımı, dışımda mısır, buğday, sebze tarımı içinde uygundur. Ayrıca; Taşınmaz üzerinde, il Gıc:ı Tarım Hayvancılık Müdürlüğünün 3083 sayılı Yasa'nın 13. Maddesi gereğince kısıtlı olup, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün 3083 sayılı Yasa'nın uygulama Yönetmeliği'nin 24. maddesine göre toplulaştırma alanına alındığına dair şerh vardır.


Adresi: Yunusoğlu Köyü - Tarsus/MERSIN

Yüzölçümü:  30.800.00 m2

Arsa Payı:  Tam

İmar Durumu:  Tarsus Yunusoğlu Mahallesi 92 nolu parsel Belediye imar Planı dışında, belediyemiz sınırları içerisinde olup, konusu parsel 1/100.000'lik Adana-Mersin Çevre Düzen Planı kapsamındadır.


Kıymeti: 1.078.000.00 TL

KDV Oranı:  % 18

Kaydındaki ŞerhlerTapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü: 25/08/2015 günü 11:40 -11:50 arası 

2.Satış Günü: 21/09/2015 günü 11:40 -11:50 arası

Satış Yeri: Tarsus Adalet Sarayı 2. Kat Mezat Salonu-Tarsus/MERSİN3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Mersin il, Tarsus ilçe, Kanberhöyüğü Mahalle/Mevkii, Kanberhöyüğü Köyü, MERSİN ili, TARSUS ilçe, 828 nolu Parsel Kanberhöyüğü Köyü (mahallesi) ndeki taşınmazın tamamı 25.000.00 m2 dir. Taşınmaz borçlu adına tam hisselidir. Kanberhöyüğü Köy j sınırları içerisinde olan Taşınmaz kumlu-tınlı, organik maddece zengin, su tutma kapasitesi yüksek her türlü bitkisel üretim yapılabileceği toprak yapısına sahip l.sınıf sulu tarım arazisidir. Taşınmazın halihazırda üzerinde ekili dikili herhangi bir zirai ürün yoktur. Keşif tarihi itibariyle Mısır tarımı için toprak hazırlığı yapılmış durumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genel olarak yılda iki ürün alınabilmektedir. Taşınmazı: bulunduğu bölgede münavebeli olarak buğday, mısır, soya fasulyesi, vb. Tarımı yapılmaktadır. Taşınmaz Mersin-Adana karayolu kenannao bulunduğundan arsa vasfını kazanmış, taşınmazın değerini arttırmıştır. Taşınmazın bulunduğu konum itibariyle ticari işletmelerin, fabrikalar -yapılmasına uygundur. Taşınmazın doğu sınırında tarımsal bir sanaii işletme mevcuttur.


Adresi: Kanberhöyüğü Köyü-Tarsus/MERSİN

Yüzölçümü: 25.000 m2

Arsa Payı: Tam


İmar Durumu : Tarsus Kanberhöyüğü Mahallesi 828 nolu parsel Belediye imar Planı dışında, belediyemiz sınırları içerisinde olup. Söz konusu parsel 1/100.000'lik Adana-Mersin Çevre Düzen Planı kapsamındadır.


Kıymeti: 1.250.000,00 TL

KDV Oranı: % 18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü: 25/08/2015 günü 12:00 -12:10 arası 

2.Satış Günü: 21/09/2015 günü 12:00 -12:10 arası

Satış Yeri Tarsus Adalet Sarayı 2. Kat Mezat Salonu-Tarsus/MERSİN


Satış şarttan

1-ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap. gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga Vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/184 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ilan olunur. 22/06/2015