Mesken kira artışı nasıl hesaplanır?

Mesken kira artışı nasıl hesaplanır? Mesken kira artışı nasıl hesaplanır?

Mesken kiralamalarında ev sahibinin kiracısına yıllık olarak yapacağı zamma dair esaslar Borçlar Kanunu'nda düzenleniyor. Peki, mesken kira artışı nasıl hesaplanır? İşte mesken yıllık kira artış oranları..Mesken kira artışı nasıl hesaplanır?

Mesken kiralamalarında ev sahibinin kiracısına yıllık olarak yapacağı zamma dair esaslar Borçlar Kanunu'nda düzenleniyor. Kanun gereğince, mesken kiralamalarında yapılacak yıllık zamların dönemin ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) oranlarından yüksek olmaması gerekiyor.


Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanıyor. Söz konusu mesken kira artış oranları her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. 


MADDE 344 - 

"Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.


Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır."


Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranları her ayın 3'ünde veya takip eden işgününde saat 10:00’ da haber bülteniyle kamuoyuna duyuruluyor. Veriler, veri tabanında ve haber bülteni aracılığıyla tüm ilgililere eş zamanlı olarak dağıtılıyor.


İşyeri kira artış oranı nasıl hesaplanır?