04 / 07 / 2022

Miras hukuku ikinci eş!

Miras hukuku ikinci eş!

Miras hukuku ikinci eş durumunda da vefat halinde resmi evlilik devam ediyorsa mirasın dörtte biri yeni eşe kalıyor. Dörtte üç oranındaki paylar çocuklar arasında eşit bölünüyor....
Miras hukuku ikinci eş!


Miras hukuku ikinci eş konusu en çok merak edilen konuların başında geliyor. Bir örnekle bu durumu açıklamaya çalışalım:


Örneğin öz olan iki kardeşin anneleri vefat ettikten sonra babaları 2003 yılında tekrar evleniyor. Öz anne ve babanın ortak bir tapusu var. Baba da ikinci eşiyle resmen evliyken vefat ediyor. Bu durumda öz iki kardeş ve bir üvey anne kalıyorlar. Buna göre miras paylaşımı nasıl olacak?:


Malvarlığı olarak sadece evlenme tarihi olan 2003 tarihinden önceki gayrimenkul söz konusu ise bu gayrimenkuldeki babanın payının dörtte biri miras hukuku ikinci eş konusuna göre yeni eşe kalıyor. Baba önce öldüğü için 2002 tarihinden önce bu gayrimenkul alınmışsa öz annenin payının dörtte biri  de babaya ait oluyor.


Sonuçta babanın yeni eşine kalan öz annenin tapudaki hissesinin 1/4 ünün 1/4 ü, babanın hissesinin de sadece 1/4' ü oluyor. Dörtte üç oranındaki paylar çocuklar arasında eşit bölünüyor.


Yani; tapudaki miras konusu gayrimenkulün tüm payının 100 birim olduğunu farzedelim: 50 pay anneye 50 payda babaya ait gözüksün. Anne öldüğünde babanın payı 1/4 çocukların payı ise 3/4 oluyor. Öz anne öldüğünde tapudaki hak sahipliği 62,5 birim babanın, geriye kalan 37,5 ise kardeşlerin oluyor. Bu sefer baba öldüğünde ise 62,5 in 1/4 'ü ikinci evliliğini yaptığı eşin hakkı oluyor. Yani payı 15,6' dır.


100 birim hisse olarak gördüğümüz gayrimenkulün yeni eşe düşen miktarı 15,6, kardeşlere düşen miktarı ise 84,4 tür. İki kardeş olunduğu için ise her birine 42,2 oranında hisse düşecektir. Örneğin 100.000TL'lik bir daire ise bunun 15.600 TL'si ikinci evliliği yapan eşe düşüyor.Miras hukuku üvey kardeş!
Feraiz miras hukuku!
Miras hukuku hisseli arsa satışı!
Miras hukuku hakkında bilgi!
Miras hukuku izale i şuyu!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com