Miras paylaşımında hukuki süreç nasıldır?

Miras paylaşımında hukuki süreç nasıldır? Miras paylaşımında hukuki süreç nasıldır?

Posta Gazetesi köşe yazarı olan Tamer Heper bugünkü yazısında okuyucusunun sorduğu ''Miras paylaşımında hukuki süreç nasıldır?'' sorusunu yanıtladı. İşte o haber....Babamla beş daireli ev yaptık. Babam bir daireyi üçüncü kişiye sattı. Birini de enişteme verdi. Kalan üç daireyi benim adıma yapacaktık ama ben ihmal ettim olmadı. Şimdi babam vefat etti ve mirasçılık belgesinde annemize dörtte bir biz iki kardeşe de sekizde üçer pay düştüğü görülüyor. Bu durumda ben enişteme satılan daireyi hukuki mesele yapabilir miyim? 

 

Anlattığınız olay son ana kadar düzgün gidiyor, bir noktası hariç. Madem ki babanızla birlikte bir inşaat yaptınız niye o zaman paylannız nisbetinde hisselerinizi ayırmadınız da hepsini babanız adına yaptınız? O tarihte payınızı ayırsaydınız bugün bu problem olmayacaktı. Şimdi biz bu güne bakalım: Babanızın üçüncü şahsa satışından söz ediyorsunuz. Bunda bir problem yok. Ancak enişteye bir cümle içinde vermekten bir başka cümle içinde satmaktan söz ediyorsunuz. Vermek deyince bağış anlaşılıyor, satmak deyince bedeli mukabili satış anlaşılıyor. İkisinin sonucu farklı. Şayet enişteye bedeli mukabili bir satış yapıldı ise işiniz zor. Terekeden bir daire çıkmış yerine karşılığı olan para girmiş. Bu durumda sizin enişte adına tescil yapılıp tapuda satış olarak gösterilmesine karşın enişte tarafından bir bedel ödenmediğini ispat zorunda kalacaksınız ki pek kolay bir iş değil. Şayet bağış yapıldı ise bu halde de mahfuz hisse kurallarının bertaraf edilip edilmediğine bakacaksınız. Tasarruf nisabı aşıldı mı aşılmadı mı? Şayet tasarruf nisabı aşıldı ise bu halde mahfuz hissenizi talep edebileceksiniz. Bunun hesabı gayrimenkullerin değerinin bilinmesi ile yapılabilir. Bu da elbette dava konusudur. 
Tamer HEPER/Posta