Miras paylaşımında haciz nasıl gelir?

Miras paylaşımında haciz nasıl gelir? Miras paylaşımında haciz nasıl gelir?

Posta Gazetesi köşe yazarı olan Tamer Heper bugünkü köşe yazısında okuyucusunun sorduğu ''Miras paylaşımında haciz nasıl gelir?'' sorusunu yanıtladı. İşte Heper'in o yazısı...Köyümüzde 5314 metrekare dededen kalma bir arazi ve içinde bir ev var. Miras 8 kardeş ve annelerine paylaştırıldı. Payını alan kardeş kendi payına ev yaptırdı ama bir başka kardeşin banka borcu nedeni ile araziye haciz geldi. Şimdi satılırsa 62 bin TL borcun üzerindeki para ne olur?


Size yanıt vermem için önce hukuki bir açıklama yapmam lazım. Bir ölüm sonucu mirasçılara kalan mallar, onlara elbirliği mülkiyeti esaslan dahilinde kalır. Elbirliği mülkiyetinde ortaklann paylan belli değildir. Her ortak malın her yerine ortaktır. Tek başlanna bir hukuki işlem yapamazlar. İkinci bir durumda ise miras olarak kalan mal ortaklar arasında paylı mülkiyete geçirilebilir. Bu durumda elbirliği mülkiyeti son bulur. Bu ortaklann tapuya birlikte verecekleri beyan ile olur ve gayrimenkul üzerinde ortaklann payı belirlenir. Artık ortaklardan her biri payından tek başına tasarruf edebilir. Sizin (aramızda paylaştık) sözü sanınm bunu ifade ediyor. Aslında bu paylaşım hukuki olarak çizgilerle araziyi ayırarak paylaşmak değil, her bir ortağın payının belirlenmesidir. Ortaklann ortaklığı sürmektedir. Ancak borçlu olan kardeşiniz için onun hissesine haciz tatbik edilir ve müstakil satışa konu olur. Bu durumda sizin paylannız saklıdır, sadece aranıza ihale sonucu payı alan yabancı gider. Aranızda paylaşma bu anlama geliyordur. Ancak arazinin değeri, paylann fiyatı ne seviyede bilemiyorum ama işlemler ilerlediğinde bu yer açık artırma ile satışa çıkarıldığında keşke siz kardeşler birleşip ihaleye katılıp siz alsanız. Bu mümkündür ve böylece mal aile içinde kalır. Çoğunlukla vatandaş, borçlu veya ailesinin ihaleye giremeyeceğini sanmaktadır. Bu yanlıştır. Ancak olayda bana yansıtmayı ihmal ettiğiniz hususlar olabilir. Ortada 5314 metrekare bir gayrimenkul varken bir meslektaşımın yardımını istemenizde yarar görürüm. 
Tamer HEPER/Posta